Levensgevaarlijke situatie en ravage door geknakte windmolen. BVNL stelt Kamervragen

Aan de Nekkeveldweg in Zeewolde is de bovenkant van een windmolen, inclusief de rotor, vernield. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek lijkt het er sterk op dat de harde wind ter plaatse de molen heeft doen knakken.

“Nu liggen de brokstukken van de geknakte windmolen tussen de spruitjes en boerenkool, maar dit is levensgevaarlijk als dit langs de snelweg of in bewoonde gebieden zal gebeuren”, aldus Wybren van Haga, die erop wijst dat zich ook langs deze weg ernstige ongelukken hadden kunnen voordoen. Van Haga stelt Kamervragen over het voorval. “Hoeveel oude windmolens gaan er straks bij een beetje wind in elkaar storten? En wat doet dat met de veiligheid voor onze burgers?” 

Harry Wijnschenk, BVNL-lijsttrekker voor de Provinciale Staten, vult aan: “Flevoland is inmiddels bezaaid met windmolens. We zien nu hoe gevaarlijk die ondingen kunnen zijn. Als wij in de Staten komen gaan wij  voor een stop op de bouw van nieuwe windmolens en gaan we de bestaande vogelgehaktmolens kortwieken.” 

Vragen van BVNL aan de minister van Energie inzake geknakte windmolen:

1) Bent u bekend met het bericht over de geknakte windmolen in Flevoland?

2) Hoeveel windmolens van het wat oudere type staan er in den lande? Zijn deze allen knakgevaarlijk bij een beetje wind en zo ja, wat doet dat met de veiligheid van onze burgers? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Hoe vaak worden windmolens geïnspecteerd? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Deelt u de mening dat het knakken van windmolens een levensgevaarlijke ontwikkeling is? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.