Kamer- en Statenvragen over noodkreet energie-intensieve industrie Eemsdelta

Van Haga en Pestman eisen steun van zowel kabinet als Staten

Met het faillissement van Aldel zijn een paar honderd banen gesneuveld. Wanneer het Rijk nu niet de helpende hand toesteekt dreigen meer bedrijven in moeilijkheden te komen door de torenhoge energieprijzen. Daarvoor waarschuwen de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) en de Industrietafel Noord-Nederland, in een brandbrief aan de ministers Micky Adriaansens van Economische Zaken en Rob Jetten voor Klimaat en Energie.

Domino-effect
“Dit zijn meer dan terechte zorgen”, stellen BVNL-Kamerlid Wybren van Haga en BVNL-Statenlid Robert Pestman, die vinden dat er wat moet gebeuren. De bedrijven in de regio Chemport Europe, met clusters in Delfzijl, de Eemshaven en Emmen zijn samen goed voor zo’n 35.000 banen. Die verdienen het om, in het belang van de regionale economie, beschermd te worden. Zeker vanwege de grote vrees voor een domino-effect. Dit doordat bedrijven in de industrieclusters veel gebruik maken van elkaars halffabricaten, reststoffen of energie, heeft stopzetten of verminderen van productie direct consequenties voor andere ondernemingen.”

Van Haga stelt Kamervragen aan de ministers Adriaansens (EZK) en Jetten (Energie). Pestman stelt Statenvragen aan Gedeputeerde Staten. 

Niks doen is geen optie
“Vorige week ging aluminiumfabriek Aldel failliet. Ook daar heeft BVNL Kamervragen over gesteld. Het kan namelijk niet zo zijn dat er vanuit de overheid voor dit soort bedrijven, met een groot regionaal belang, geen reddingsplannen komen”, aldus Van Haga, die nog in afwachting is van een reactie van het kabinet. Nu vraagt BVNL aandacht voor de gevolgen van hoge energieprijzen voor de hele energie-intensieve industrie in de Eemsdelta. “Niks doen is geen optie!”

Pestman stelt dezelfde vragen aan Gedeputeerde Staten: “Het kan toch niet zo zijn, dat de provincie Groningen deze voor de regio belangrijke bedrijven aan haar lot overlaat? Straks zitten we met een berg mensen in de bijstand, omdat men heeft staan lanterfanten. Dat wil BVNL voorkomen.”

Vragen van Van Haga en Pestman aan respectievelijk de ministers van EZK en Energie als aan de Gedeputeerde Staten:

  1. Bent u bekend met de berichten dat de industrie in de Eemsdelta vreest voor een domino-effect van omvallende bedrijven en met de brandbrief vanuit de regio om de Eemsdelta te steunen? 
  2. Welke ondersteuning gaat u geven voor bedrijven die tijdelijk productie af moeten bouwen of stil moeten leggen? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  3. Maakt Nederland net als Duitsland en Frankrijk gebruik van het EU-steunkader dat hulp aan industrie-ondernemingen toestaat? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  4. Wat zijn de effecten in de basischemie en bij de productie van vitale producten wanneer een bedrijf in de keten omvalt? Graag een gedetailleerd antwoord. 
  5. Wanneer wordt de indirecte kostencompensatie voor hoge CO2-uitstoot waar ondernemingen recht op hebben uitgekeerd? Graag een gedetailleerd antwoord. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.