Geen Gronings gas is opportunistische onzin – het kan veilig en verantwoord

Groningen en de Groningers zijn schandalig behandeld door het kabinet. Maar stoppen met de gaswinning is geen oplossing. Niet voor de Groningers zelf en niet voor Nederland. BVNL pleit voor het voortzetten van het boren naar gas. Maar dan wel op de juiste manier. Want die is er.

Dat Groningen de afgelopen jaren door het kabinet op een grove manier benadeeld is, staat buiten kijf. “De arrogantie en de laksheid waarmee de versterkingsoperatie en de compensatie is afgehandeld, is absoluut een motie van wantrouwen waard,” betoogde Wybren van Haga vandaag dan ook in het debat. Rijkelijke compensatie voor alle geleden schade is wat BVNL betreft op z’n plaats en moet zo snel mogelijk worden uitgekeerd.

Politiek opportunisme
Desalniettemin is BVNL van mening dat stoppen met het winnen van Gronings gas op dit moment niet wenselijk, maar bovendien ook niet nodig is. Van Haga heeft zelf ruime ervaring met het boren naar gas en wijst op de fouten die door het kabinet in Groningen zijn gemaakt. “Dit besluit is niet gebaseerd op expertise, maar op ordinair politiek opportunisme,” aldus Van Haga. “De bureaucraten die dit roepen weten van toeten noch blazen en kennen het verschil niet tussen een algoritme en logaritme.”

Dief van de eigen portemonnee
Stoppen we nu – met de huidige energieprijzen bovendien – met het boren naar gas, dan zijn we een dief van onze eigen portemonnee. Een portemonnee waar, door de peperdure plannen van het nieuwe kabinet, toch al niet veel meer in zit. Geld in de grond laten zitten getuigt wat BVNL betreft niet van goed bestuurlijk budgetteren. Betekent dat dan dat we de Groningers gewoon maar uit hun bed moeten laten trillen van de aardbevingen en hun huizen moeten laten instorten? Natuurlijk niet. Maar dat zou ook helemaal niet gebeuren als het kabinet daadwerkelijk wist hoe je adequaat en veilig gas wint. Van Haga: “Als we de druk in het veld op peil houden door middel van water- of CO2-injectie, dat combineren met een laag productieniveau van bijvoorbeeld 12 miljard m3 per jaar en de productie spreiden over verschillende locaties, is de seismische activiteit vrijwel nul. En de Groningers moeten dan natuurlijk optimaal profiteren van de gasinkomsten.” Is het dan zo simpel? Ja, zo simpel is het. Als je tenminste weet wat je doet.

BVNL is geschokt door de risico’s die dit kabinet neemt met onze energievoorziening. Straks staan we met onze rug tegen de muur, terwijl Poetin in zijn vuistje lacht, met zijn hand ferm om de gaskraan. De overheid heeft gefaald en zowel de Groningers als alle andere Nederlanders zijn de dupe. BVNL wil de Groningers zo snel mogelijk compenseren en op een laag en verantwoord niveau doorgaan met gasproductie uit Groningen. Dit is een win-win oplossing. Hopelijk volhardt dit kabinet niet in een keuze die alleen maar verliezers kent.

BVNL diende vier moties in:
* Verzoek om onderzoek naar het op peil houden van de druk, bijvoorbeeld door injectie van water of CO2, waardoor een veilige gaswinning mogelijk is;
* Constaterende dat de gasprijzen zijn geĆ«xplodeerd en onze afhankelijkheid van buitenlands gas is toegenomen, en overwegende dat aardgas een ‘groene’ energievorm is, een verzoek om door te gaan met het winnen van gas uit het Groningenveld en tegelijk de Groningers royaal te compenseren;
* Verzoek om een aanzienlijk deel van de toekomstige gasinkomsten uit het Groningenveld beschikbaar te stellen voor investeringen in Groningen;
* Verzoek om uitwerking van een waakvlamscenario, waarbij tenminste zoveel gas geproduceerd wordt uit het Groninger gasveld om de bestaande installaties en infrastructuur te onderhouden.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.