BVNL vraagt om gerichte actie voor de hoge energieprijzen – voor burger, ondernemer en industrie

De torenhoge energieprijzen kosten huishoudens en bedrijven de kop. Het kabinet stond erbij en keek ernaar. Nu worden in allerijl maatregelen getroffen, maar zijn die wel eerlijk en effectief? BVNL pleit voor snelle, maar wel doelmatige actie, met visie voor de lange termijn.

De compensatie van 190 euro voor ieder huishouden tot het prijsplafond in 2023 ingaat is onder stoom en kokend water tot stand gekomen. Opnieuw wordt er lukraak gesmeten met belastinggeld, terwijl meer gerichte maatregelen financieel verstandiger zijn. Zuurverdiend gemeenschapsgeld van hardwerkende mensen wordt nu verkwanseld.

Prijsplafond
Als het prijsplafond straks een feit is, hoe gaat de overheid er dan voor zorgen dat de energiereuzen hun prijzen niet zullen verhogen? Tenslotte levert hen dat meer subsidie van de overheid op. En wat gebeurt er met huishoudens en bedrijven die van andere energievormen dan gas gebruik maken? Uitvoering geven aan compensatie voor deze mensen is volgens het kabinet ‘niet haalbaar’, dus een grote groep wordt straks alsnog – letterlijk in de kou gezet. Dit is wat BVNL betreft onaanvaardbaar. De bevolking mag niet de dupe worden van de incompetentie van dit kabinet.

TEK-regeling voor ondernemers
Het energie-intensieve MKB moet nu direct geholpen worden. Bakkers, slagers en tuinders houden het niet meer vol. Wanneer zij omvallen heeft dat catastrofale gevolgen voor onze economie en de werkgelegenheid. De gelden van de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten) moeten dan ook veel eerder beschikbaar komen, zodat wij onze ondernemers overeind kunnen houden. Daarnaast moet deze regeling veel toereikender worden ingezet. Veel MKB’ers zingen het misschien een weekje langer uit met de regeling zoals die nu is vormgegeven, maar dat is weinig anders dan uitstel van executie. Bovendien smijten wij dan miljarden over de balk, die uiteindelijk niets opleveren. Verruiming van de steun is nodig. En waar blijft het steunplan voor de industrie? Als het kabinet niet snel met een regeling komt, zullen grote bedrijven hun productie drastisch moeten beperken, of zelfs helemaal stilleggen. Vertrek naar buitenland ligt op de loer. Deze dreigende verschraling moeten wij een halt toeroepen. In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.