BVNL stelt Kamervragen over ‘vogelgehaktmolens’ in Flevoland

BVNL-Kamerlid Wybren van Haga en BVNL-lijsttrekker Flevoland Harry Wijnschenk balen ervan dat windmolens gehakt maken van zeldzame roofvogels in Flevoland: “Hier was voor gewaarschuwd!”

“Dat er nu met verbazing wordt gereageerd op de massaslachting die de 720 windmolens in het vlakke land aanricht onder beschermde roofvogels, dat irriteert ons mateloos. Zeker omdat hier door meerdere mensen, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, voor is gewaarschuwd,” aldus Van Haga en Wijnschenk. 

Beide BVNL-ers willen de bouw van nieuwe windmolens op land per direct stoppen.

“Daarnaast moeten we het aantal windmolens drastisch gaan verminderen door te kiezen van andere vormen van energie, zoals zonnepanelen op daken van huizen en bedrijfspanden en door te kiezen voor kernenergie. Tot die tijd is iedere maatregel om de zeldzame roofvogels te beschermen er één,” aldus het BVNL-tweetal. 

Open brief aan energieminister Jetten (D66)
Eerder riep Van Haga met BVNL-Statenleden en BVNL-lijsttrekkers voor de Provinciale Staten energieminister Jetten per brief op om te stoppen met de aanleg van zon- en windparken, omdat dit beleid de volksgezondheid van de inwoners van Nederland op het spel zet. 

“Grote windmolens zullen niet alleen overlast van knipperende verlichting, geluid en slagschaduw voor omwonenden veroorzaken, maar brengen ook veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Trillingen van de windmolens zullen in een groot gebied voelbaar zijn, wat tot serieuze gezondheidsproblemen kan leiden. Een substantieel deel van omwonenden nabij windturbines rapporteert wereldwijd klachten, zoals chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens,” aldus Van Haga en Wijnschenk.

Vragen van BVNL aan de minister van energie inzake vogelgehaktmolens in Flevoland:

1) Bent u bekend met het bericht dat de vele vogelgehaktmolens in Flevoland zorgen voor een massaslachting onder vogels, waaronder zeldzame roofvogels? 

2) Wat gaat u doen om vogels tegen deze moordlustige vogelverdelgers te beschermen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Bent u bekend met de waarschuwingen, onder andere in de Tweede Kamer, dat windmolens na aanleg zouden zorgen voor een massaslachting onder (zeldzame) vogels? Zo ja, waarom zijn die waarschuwingen in de wind geslagen? 

4) Heeft u, in aanvulling op eerdere vragen van BVNL waar we stilstonden bij de door windmolens aangetaste volksgezondheid, de bereidheid om de aanleg van nieuwe windmolens op land per direct stop te zetten?  Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Heeft u de bereidheid om het aantal windmolens drastisch te gaan verminderen door te kiezen voor andere vormen van energie, zoals zonnepanelen op daken van huizen en bedrijfspanden en door te kiezen voor kernenergie? Zo ja, hoe gaat u e.e.a. handen en voeten te geven?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.