BVNL stelt Kamervragen over stinkende biomassacentrale in Steenwijkerland

De gemeenteraad van Steenwijkerland was dinsdagavond vrijwel unaniem, over de manier waarop de gemeente communiceert over de ontwikkelingen rond de biomassacentrale Ice Bear in Steenwijk. Een motie om meer aandacht te krijgen voor de volksgezondheid van de inwoners van Steenwijk werd aangenomen.

“Dat is volledig terecht”, aldus Wybren van Haga. “Biomassa is een heel slechte energiebron. Verbranding van hout levert weinig energie op, waardoor netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas. Bovendien zorgt die fabriek voor indringende stank, nachtelijke geluidsoverlast en veel fijnstof in de omgeving van het bedrijf.” 

Roy van Aalst, BVNL-lijsttrekker voor de Provinciale Staten Overijssel, heeft de Tweede Kamerfractie van zijn partij opgeroepen om minister Jetten (Energie) te verzoeken om werk te maken van het sluiten van de biomassacentrale. Van Aalst: “Het is onacceptabel dat deze stinkfabriek in bedrijf blijft, terwijl zij bewezen overlast veroorzaakt.” 

Vragen van BVNL aan de minister van Energie, inzake de biomassacentrale in Steenwijkerland:

1) Bent u bekend met het feit dat bewoners en bijna de voltallige gemeenteraad van Steenwijkerland de biomassacentrale Ice Bear helemaal zat zijn? 

2) Bent u bekend met het feit dat biomassa een heel slechte energiebron is en dat verbranding van hout weinig energie oplevert, waardoor netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas? 

3) Waarom blijft de biomassacentrale Ice Bear in bedrijf, terwijl zij bewezen overlast veroorzaakt? 

4) Deelt u de mening dat er geen loopje genomen dient te worden met de volksgezondheid van de bewoners van Steenwijkerland en omgeving? Zo ja, vindt u het aanvaardbaar dat bewoners indringende stank, nachtelijke geluidsoverlast en veel fijnstof in de omgeving van het bedrijf ervaren? 

5) Wilt u zich inspannen om deze stinkfabriek te sluiten? Zo ja, hoe gaat u dat concreet doen? Zo nee, waarom niet?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.