BVNL pleit voor stabiele energie-infrastructuur voor een écht beter milieu

Als het om onze energievoorziening gaat, heeft de overheid een historie van foute keuzes. Gemaakt door bureaucraten zonder verstand van zaken. BVNL wil graag goed zorgen voor het milieu. Dat kan alleen als we daarvoor de juiste technieken gebruiken.

Monsterlijke gedrochten
Nederland wordt een onnodig snelle energietransitie ingerommeld, vormgegeven door bestuurders die zichzelf klimaat- en milieubewust noemen, maar geen idee hebben wat dat eigenlijk betekent. Als het aan het kabinet ligt, zetten we het hele land vol met windmolens; monsterlijke gedrochten die zorgen voor overlast en schade aan het welzijn van mens, dier én natuur. Dat de Nederlanders deze wanstaltige constellaties helemaal niet willen in hun achtertuin, doet er niet toe. De zogenaamde ‘inspraakmomenten’ zijn er slechts voor de bühne. Die windmolens komen er hoe dan ook toch wel.

Overvol elektriciteitsnet
In het debat over de energie-infrastructuur pleitte Wybren van Haga weer voor het gebruik van aardwarmte en wees hij op de mogelijkheden voor de ontwikkeling en opslag van stabiele vormen van elektriciteitsopwekking, om ons overvolle elektriciteitsnet te ontlasten. “De minister gaat vrolijk verder met het elektrificeren van ons land, terwijl ons elektriciteitsnet overvol zit. Een tekort aan technici en stroperige bureaucratische procedures zorgen ervoor dat de uitbreiding van het net vele jaren in beslag neemt. Waar gaat de minister deze technici vandaan halen?” vraagt Van Haga zich af. “En heeft de minister eigenlijk wel nagedacht over oplossingen die NU kunnen worden ingezet? Die zijn er namelijk gewoon.”

Ondoordachte, onverantwoorde oplossingen
BVNL wil graag goed zorgen voor het milieu. Dat betekent dat we goede keuzes moeten maken en de juiste technieken moeten gebruiken. Aardwarmte, oftewel geothermie, kan op termijn voorzien in een groot deel van onze warmtevraag voor huizen, bedrijven en de lichte industrie. Daarnaast is het een kosteneffectieve en technisch verantwoorde manier van energie winnen, én goed voor ons milieu. Beter dan miljarden te besteden aan biomassa en CSS. Bovendien verspillen we enorme hoeveelheden land met het plaatsen van zonnevelden. En dat terwijl een groot deel van de daken in Nederland nog niet zijn bedekt met zonnepanelen. Een typisch voorbeeld van een door bureaucraten ondoordachte en technisch niet verantwoorde oplossing. BVNL pleit voor keuzes die gemaakt worden op daadwerkelijke kennis van zaken en dat is nu geenszins het geval.

Een energietransitie, prima, maar dan wel verantwoord en daadwerkelijk duurzaam en toekomstbestendig. Met de grote stappen, snel thuis mentaliteit die er nu heerst, komen we uiteindelijk juist helemaal nergens. Een beter milieu begint bij jezelf, dus laten wij als overheid dan ook de juiste keuzes maken. In het belang van een milieubewust Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.