Behoud salderingsregeling, beloon verduurzaming

Nu anderhalf miljoen huishoudens hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, komt de overheid plotseling terug op de belofte van de salderingsregeling. Maar de spelregels mogen niet tijdens de wedstrijd veranderd worden. BVNL wil blijven inzetten op energiesoevereiniteit en echte verduurzaming.

Technische blunders
Nederland lijdt aan het ‘Syndroom van Vattenfall’. Er zijn zoveel technische blunders gemaakt dat wij niet meer beschikken over een autonome energievoorziening. Het kabinet sloot het grootste gasveld in Europa, terwijl er nog voor miljarden gas in onze eigen bodem zit. Ondertussen worden onze ouderen onderkoeld het ziekenhuis binnengebracht, omdat zij de verwarming uit angst voor hoge kosten niet meer aanzetten. Maar de regering speelt liever politieke spelletjes over de ruggen van de Groningers en van heel Nederland en laat iedereen letterlijk in de kou staan. Terwijl het doel in de energietransitie duidelijk en simpel is: Nederland moet voorzien in de eigen energiebehoefte. Dat bereiken we niet door afhankelijkheid van Russisch gas en duur LNG uit de VS. Dat bereiken wij ook niet door land en zee vol te bouwen met schadelijke en inefficiënte windturbines en de weilanden om te vormen tot zonne-akkers, die het net enorm belasten en vrijwel niets opleveren.

Niet straffen, maar belonen
Het doel van de energietransitie voor Nederland is wat BVNL betreft duidelijk en simpel: wij moeten energiesoeverein worden. Dat bereiken wij door in te zetten op ons eigen aardgas, kernenergie, geothermie en waterstof. Ondertussen mag de overheid de doelpalen niet verzetten door mensen met zonnepanelen op hun daken de salderingsregeling door de neus te boren, omdat de energieleveranciers gaan steigeren. De mensen die voorop hebben gelopen bij het verduurzamen van Nederland moeten niet gestraft, maar juist beloond worden. Bovendien moeten we juist voorkomen dat mensen nu geen zonnepanelen meer op hun daken willen hebben, want veel mensen die een peperdure thuisbatterij gaan aanschaffen waarvan de werking en effecten nog onduidelijk zijn, zullen er niet zijn. BVNL wil de salderingsregeling dan ook behouden.

Wij kunnen veel meer doen met variabele beprijzing voor energie. Dit motiveert mensen om ‘s nachts te wassen en te drogen en hun auto’s op te laden als de zon schijnt. In plaats van alleen maar inzetten op elektrificatie moeten we diverser te werk gaan, bijvoorbeeld met aardgas en geothermie om het net te ontlasten. Laten wij onderzoeken hoe we de capaciteit van ons net vergroten, want dat is onontbeerlijk als we doorgaan met elektrificeren. En natuurlijk moeten wij nadenken over waterstof. Nederland kan hier koploper in worden, maar dan moeten wij wel nu actie gaan ondernemen. Op deze manier geven wij de energietransitie op een technisch verantwoorde manier vorm en zorgen wij voor een betaalbare, stabiele, soevereine en schone energievoorziening.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.