Wwft zet bank en verzekeringssector onder druk en maakt consumenten schuldig tot het tegendeel is bewezen

In de uitzending van Radar van maandag 27 februari, schoof Wybren van Haga aan om te praten over de gevaren van de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Door de steeds verder gaande wet- en regeldwang vanuit Europa wordt de bank- en verzekeringssector onder druk gezet. En gewone burgers zijn bij voorbaat potentiële criminelen.

Verregaande verantwoording afleggen
Binnen de nieuwe wet moeten banken, maar ook andere (financiële) instellingen voorkomen dat criminelen geld witwassen via hun bankrekeningen. Echter, door de wijze waarop banken deze regels interpreteren en uitvoeren moeten bedrijven verregaande verantwoording afleggen over hun financiële transacties en worden de betalingsbewegingen van onschuldige burgers ten onrechte en bij voorbaat weggezet als potentiële criminele transacties, terwijl zij bijvoorbeeld slechts hun eigen spaargeld overboeken naar een andere rekening, of contant geld opnemen. En ook binnen de verzekeringssector heeft men te lijden onder de nieuwe wet, o.a. omdat er geen overeenkomsten kunnen worden gesloten met personen die als gevolg van de nieuwe regelgeving in het UBO-register op een zwarte lijst zijn beland. BVNL krijgt steeds meer signalen uit zowel het bedrijfsleven, als van particuliere burgers, waaruit deze vorm van oneigenlijke surveillance blijkt.

Te grote belasting voor medewerkers
Maar ook medewerkers uit de bancaire sector zelf worden gedupeerd door de nieuwe regels. In 2006 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) ingevoerd. Doel van deze wet is onder andere het beschermen van de consument. In de uitvoering van de Wft is opgenomen dat zij bancaire- en verzekeringsmedewerkers naast het behalen van hun adviseursdiploma’s om consumenten en bedrijven gedegen advies te kunnen geven iedere drie jaar een examen dienen af te leggen, gebaseerd op deels achterhaalde leerstof. En hoewel het actualiseren van benodigde en kennis en expertise van cruciaal belang is, zijn deze extra periodieke examens een zware belasting voor medewerkers van de sector. Dit leidt tot uitval van studenten en jonge werknemers. Daarnaast verlaten steeds meer oudere werknemers het werkveld, omdat zij overvraagd worden door de terugkerende examens.

Nieuwe toeslagenaffaire
Wybren van Haga bij Radar: “In wat voor land willen wij eigenlijk leven? Willen we echt toewerken naar een soort van controlestaat? Het kan toch niet zo zijn dat opeens je rekening wordt geblokkeerd en dat je bij de supermarkt je boodschappen niet meer kunt betalen, of dat ondernemers geen zaken meer kunnen doen? En uiteindelijk wordt de rekening van al die mensen die zich bezighouden met de uitvoering van deze nieuwe wet natuurlijk bij de burger neergelegd. Anderhalf miljard moeten we ophoesten voor iets dat in potentie een nieuwe toeslagenaffaire kan worden. Vijftien procent van alle bankmedewerkers is nu alleen maar bezig met het controleren van burgers die niets fout doen. Vertrouwen moet de basis zijn. Dan ga je dus niet uit van de burger en ondernemer als potentiële terroristen. Laat de Staat zich alsjeblieft bezighouden met het vangen van échte boeven.”

Omdat ook het vestigingsklimaat lijdt onder deze toegenomen bureaucratie, heeft BVNL op 16 februari een motie ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen om de Wwft te evalueren op doelmatigheid en effectiviteit. Deze motie kreeg brede steun en werd aangenomen.

Bekijk hier de uitzending van Radar.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.