Uitholling voorzieningenniveau in grensstreek zet leefbaarheid onder druk

BVNL wil vaart maken met het invoeren van een grenseffectentoets om de prijzen gelijk te trekken met Duitsland. De dagelijkse boodschappen in ons buurland zijn goedkoper door lagere btw en accijnzen.

Grenssupermarkten in ons land zien steeds meer omzet wegvloeien naar Duitsland. De prijzen van flink wat A-merken zijn bij onze oosterburen lager. Het Vakcentrum maakt zich zelfs zorgen over de leefbaarheid in de kernen vanwege een stapeling van effecten. Daar komt het verbod op tabaksverkoop nog eens bij. Ook tanken is in de buurlanden Duitsland en België vaak een stuk goedkoper.  

“Het is natuurlijk idioot dat we binnen de bewierookte Europese eenheid als Nederlanders veel meer moeten aftikken voor onze dagelijkse boodschappen en benzine. In de grensregio ontstaan hele stukken niemandsland, doordat Nederlanders massaal in het buitenland tanken en boodschappen doen. De economie wordt keihard geraakt doordat vrijwel alle mensen uit de grensregio hun levensmiddelen, verzorginsproducten, maar ook alcohol, in België en Duitsland halen. De prijsverschillen zijn bizar”, aldus Wybren van Haga, die wil dat de al zo lang beloofde effectentoets voor grensgebieden eindelijk realiteit wordt. 

Te weinig aandacht voor de grensregio’s 
Van Haga: “Al lange tijd wordt er beloofd dat er met een test gekeken gaat worden naar het eventuele effect van nieuw beleid, zoals het verbod op tabaksverkoop, in de grensregio’s. Hierbij moet worden onderzocht welke voorstellen mogelijke onevenredige consequenties hebben voor de grensgebieden. Op basis van deze onderzoeken moet er een grenseffectentoets ontwikkeld worden, die een vast onderdeel wordt van keuzes voor nieuwe beleidsvormen en regelgeving. Hierdoor zouden de grensregio’s minder negatieve effecten moeten ondervinden van beleidskeuzes en moeten hun belangen beter behartigt worden. Nu is er veel te weinig aandacht voor de regio. Als ze in Duitsland de btw fors verlagen en er vanuit Den Haag beleid gemaakt wordt dat slecht is voor de concurrentiepositie van de grensgebieden, doet dit lokaal pijn. Het voorzieningenniveau wordt uitgehold en de leefbaarheid komt onder druk te staan. Winkels verdwijnen en het vinden van tankstations in de grensregio’s is een hele opgave aan het worden.”

Vragen van BVNL aan de minister van Economische Zaken, mbt lagere prijzen in Duitsland voor dagelijkse boodschappen en het uitblijven van de grenseffectentoets:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Klant vlucht naar Duitsland’? 

2) Vindt u de Europese eenheid belangrijk? Zo ja, kunt u dan duiden waarom de prijs voor dagelijkse boodschappen in België en Duitsland vele malen lager liggen? 

3) Waarom draait u hardwerkende burgers een poot uit, terwijl in Duitsland de prijzen voor de dagelijkse boodschappen veel lager liggen, door lagere btw en accijnzen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Bent u zich ervan bewust dat in de grensregio hele stukken niemandsland ontstaan, doordat Nederlanders massaal in het buitenland boodschappen gaan doen? En bent u op de hoogte van het feit dat de regionale economie keihard wordt geraakt doordat vrijwel alle mensen uit de grensregio hun levensmiddelen en verzorginsproducten in België en Duitsland halen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Bent u bekend met het feit dat het voorzieningenniveau wordt uitgehold en de leefbaarheid daardoor onder druk komt te staan? 

6) Wilt u eindelijk werk maken met de lang geleden beloofde grenseffectentest, waarmee gekeken gaat worden naar het eventuele effect van nieuw beleid vanuit Den Haag in de grensregio’s, teneinde de concurrentiepositie met de buurlanden niet verder te verslechteren? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.