Ruimhartig rechtsherstel voor alle gedupeerde spaarders

Olaf Ephraim: “Het Rijk moet de broekriem aanhalen, net als alle Nederlanders.”

In het debat over de Box3-heffing, oftewel de ‘spaartaks’, pleit Olaf Ephraim opnieuw voor het compenseren van alle gedupeerde spaarders. Alleen degenen die officieel bezwaar hebben gemaakt terugbetalen is discriminerend en oneerlijk.

“Echte kleine spaarders kunnen geen dure fiscalisten en advocaten à 250,- per uur betalen om bezwaarschriften in te dienen”, aldus Ephraim, “Maar deze mensen is net zo goed geld afhandig gemaakt door de Staat. BVNL wil dan ook van de staatssecretaris weten hoe hij invulling gaat geven aan de compensatie van álle gedupeerde spaarders. En deze mag natuurlijk niet verhaald worden op diezelfde hardwerkende Nederlanders.”

Al veel belasting betaald
Over gespaard vermogen is al vele malen belasting betaald. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenbelasting, motorrijtuigenbelasting, milieubelasting, accijnzen op brandstof, alcohol en tabak etc. BVNL wijst een vermogensaanwasbelasting dan ook af. Het reële rendement belasten klinkt in theorie mooi, maar is in de praktijk onuitvoerbaar. De Belastingdienst kampt nu al met zware overbelasting en kan een nieuwe ingrijpende operatie niet aan. In een stelsel op basis van werkelijk rendement zijn meer gegevens nodig dan in het huidige forfaitaire stelsel. Dit betekent dat nieuwe gegevensstromen moeten worden ingericht tussen ketenpartners en de Belastingdienst. Die ook weer concurreren om het schaarse ICT personeel. En hoe worden onroerend goed, private equity en directe deelnames en andere niet beursgenoteerde objecten en derivaten eigenlijk gewaardeerd? De onduidelijkheid voor de schatkist is groot. Dit gaat alleen maar werken als je enkel spaargeld hebt of beursgenoteerde beleggingen.

BVNL pleit voor het KISS-model: Keep it Stupid Simple. De oplossing zit in een vorm van forfaitaire heffing, waarbij de nadere parameters nog moeten worden uitgewerkt en bij voorkeur in lijn liggen met marktrendementen

  • Simpel
  • Acceptabel voor de Hoge Raad
  • Uitlegbaar
  • Goed te implementeren

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.