Geef prioriteit aan voedselzekerheid – BVNL waarschuwt voor schaarste

Het lijkt onmogelijk in de huidige tijd, maar wat als u over een tijdje boodschappen gaat doen en de schappen zijn leeg? Het wordt een steeds reëler scenario. Onze voedselzekerheid is zo zeker niet meer. BVNL trekt aan de bel.

No farmers, no food
Terwijl het kabinet zich druk maakt dat de wereld vergaat door de ‘verstikkende deken’ van stikstof en andere klimaatgerelateerde hoaxes die ons hel en verdoemenis zouden moeten gaan brengen, ontvouwt zich in de realiteit een daadwerkelijk gevaar voor de gehele bevolking. Door de verregaande plannen van het kabinet om de bestuurlijk gecreëerde klimaatcrisis bezweren, komt onze voedselzekerheid in gevaar. Tenslotte: wie gaat ons van eten voorzien, als er geen landbouwgrond meer is om dat eten op te laten groeien? En wie gaat dat eten leveren, als er geen agrarische bedrijven meer zijn om dat te produceren? No farmers, no food, tenslotte. Maar het kabinet denkt kennelijk dat ons voedsel in de supermarkt groeit.

Oernatuur
In het regeerakkoord van Rutte IV is maar liefst 25 miljard uitgetrokken voor de ‘stikstofcrisis’ en 35 miljard voor het klimaatfonds. Tegelijkertijd moeten onze boeren dwingend worden uitgekocht, om de ruimte te bieden aan natuurgebieden die volgens EU-normen verwoest worden door de uitstoot van de agrariërs. Stel je tenslotte toch eens voor dat er bos gaat groeien op een plek waar een stel klimaatbureaucraten heeft bepaald dat er pertinent alleen heide op mag staan. Dát zou pas een ramp zijn! Wie heeft er tenslotte nog eten nodig, als je je ook kunt laven aan de ‘oernatuur’ van aangeharkt park Nederland?

‘Schoon klimaat’?
Als we niet oppassen, zitten we straks met z’n allen op een houtje te bijten in een – de ironie is niet ver te zoeken – volledig artificieel landschap. BVNL vindt het volstrekt absurd dat onze waardevolle agrarische sector, onze geweldige boeren, plaats moeten maken voor het ‘oplossen’ van een verzonnen probleem, waar helemaal niemand last van heeft. En met het oog op de recente ontwikkelingen in Oekraïne, zouden we weleens nóg sneller zonder eten kunnen komen te zitten. Juist nu is het van ongekend belang dat we zorgen dat we autonoom blijven en onze boeren waarderen en faciliteren. De agrarische sector voedt ons, zorgt voor banen en houdt de economie in stand. Daar moeten we in investeren. Want van een ‘schoon klimaat’, zoals minister Rob Jetten van Klimaat en Energie het onlangs enigszins misplaatst noemde, kunnen we niet eten.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.