Ondernemersklimaat in vrije val geraakt door socialistisch beleid

Steeds meer MKB’ers, grote ondernemingen en zelfs wereldspelers van eigen bodem vertrekken uit Nederland. Onder meer Shell, Unilever en DSM hebben ons land al de rug toegekeerd. Nu dreigt Boskalis, één van de grootste baggermaatschappijen, ook Nederland te verlaten. Dit is het resultaat van 12 jaar afbraakbeleid voor ondernemers. Daarnaast gooien we onze soevereiniteit te grabbel. “Wij dreigen voor alles afhankelijk te worden van het buitenland als we dit niet stoppen”, zegt Wybren van Haga.

Kleine, betrouwbare overheid
Onze ondernemers hebben behoefte aan een kleine overheid. Zij zijn geen melkkoe van de gemeente, provincie of het rijk. Van het UBO-register tot de ellende die voorkomt uit het WWFT, de regeldruk is enorm. Dit is nadelig voor ons vestigingsklimaat. Daarnaast hebben onze ondernemers nood aan een betrouwbare overheid. Regels en belastingtarieven veranderen continu. Bouwen op de huidige regels is te vergelijken met bouwen op drijfzand. Van Haga: “De continue verandering van de spelregels zijn enorm storend voor ons ondernemersklimaat. Je kunt als ondernemer niet investeren zonder stabiel en voorspelbaar beleid.”

Economische zelfmoord
Waar ondernemers geen behoefte aan hebben, zijn de socialistische ‘jaloeziemaatregelen’ van de afgelopen 12 jaar. De CO2-heffingen, stikstofdwaling en de vergunningsproblematiek zijn economische zelfmoord. Ook het absurde arbeidsrecht, waardoor ondernemers twee jaar lang moeten doorbetalen bij ziekte, is geen reden om een onderneming te vestigen in Nederland. “Er is een ongelijk speelveld ontstaan in de Europese Unie, waar Nederland de dupe van is”, vindt Van Haga. “Het maakt ons, doordat ondernemingen vertrekken, afhankelijk van het buitenland. We moeten onze soevereiniteit waarborgen, in het belang van Nederland.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.