Meer steun, minder regels voor het MKB

Ondernemertje pesten lijkt de grootste hobby van dit kabinet. Bakkers, vissers, boeren: allemaal zijn zij slachtoffer van het duurzaamheidsbeleid van dit kabinet. Tijdens het debat over de verduurzaming van het MKB pleit BVNL voor meer steun en minder regels.

Overheid als grootste vijand van de ondernemer
Terwijl de energierekening stijgt, met als gevolg dat MKB’ers genoodzaakt zijn hun deuren te sluiten, kiest het kabinet er niet voor hen te steunen, maar in plaats daarvan nog meer regels op te leggen. “De overheid is nu de grootste vijand van de ondernemer geworden”, zegt Wybren van Haga. MKB’ers zijn hardwerkende mensen die ons land draaiende houden, in plaats van daarin vrijgelaten te worden, overspoelt de overheid hen met regelingen, toeslagen en CO2-heffingen.

Collectieve verarming
Het is belangrijk om in acht te nemen dat deze initiatieven betaald worden met het belastinggeld van burgers. “De religieuze klimaatobsessie, leidt tot collectieve verarming van Nederland” stelt van Haga. De bureaucratie kost alleen maar geld en de maatregelen leiden nergens toe. BVNL stelde hier vragen over: “Hoeveel belastinggeld is er totaal gereserveerd in 2023 voor al deze zogenaamde duurzaamheidsregelingen bij elkaar?” vroeg Van Haga bijvoorbeeld. BVNL stelt voor om te stoppen met deze duurzaamheidsdoctrine en van het bespaarde geld de vennootschapsbelasting omlaag te brengen. BVNL pleit voor minder overheid en meer vrijheid. Dat is in het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.