Kabinet maakt kottervisserij kapot. BVNL stelt Kamervragen

De kottervisserij dreigt kopje onder te gaan. Vissers lijden zwaar verlies en melden zich massaal voor de saneringsregeling. Regio’s worden economisch meegesleurd in de malaise en visserijgemeenschappen staan zwaar onder druk en zitten in onzekerheid.

“Dit kabinet van klimaatfanaten sloopt niet alleen luchthaven Schiphol, hardwerkende boeren, maar nu ook de complete kottervisserij”, aldus BVNL-Kamerlid Wybren van Haga, die stelt dat de visserij aan alle kanten tegenslag krijgt. “Door het verbod op pulsvissen – vissen met elektrische schokjes in plaats van sleepnetten – twee jaar geleden is het gasolieverbruik van een kotter verdubbeld. Daarnaast krimpen de visgebieden door de Brexit, windmolens en natuurparken op zee. Dan verwacht je steun van het kabinet, maar volgens vissers zet het ministerie van LNV alleen maar in op saneren totdat de laatste visser is verdwenen. Op het kapotmaken van de hele sector dus. Een minister van LNV onwaardig.”

Geen geld voor innovatie 
BVNL stelt dat de economische impact van de saneringen in bepaalde regio’s en binnen gemeenschappen enorm kan zijn. Er zijn echte vissersdorpen en vissersgemeenschappen die over de kling worden gejaagd. 

Van Haga: “Er is geld voor innovaties beloofd, maar het enige dat concreet is, is de saneringsregeling en daarvoor kun je je tot eind november aanmelden. Zo kunnen vissers geen goede keuzes maken. Vissers die doorwillen hebben geen enkele basis. Dat is willens en wetens een hele sector naar de ratsmodee helpen.”

Vragen van BVNL aan de minister van LNV: 

1) Bent u bekend met de berichtgeving dat vissers stellen dat de hele kottervisserij kapot wordt gemaakt?

2) Klopt het dat vissers zwaar verlies lijden en zich massaal voor de saneringsregeling melden?

3) Bent u bekend met het feit dat regio’s economisch worden meegesleurd in de malaise en visserijgemeenschappen zwaar onder druk staan en in onzekerheid zitten? 

4) Waarom is er tot op heden niets voortgekomen uit het in februari opgerichte Visserij Innovatie Netwerk (VIN), waarin ondernemers en wetenschappers samen met de sector ideeën moeten ontwikkelen voor de toekomst van de visserij? Graag een gedetailleerd antwoord.

5) Waarom komt door LNV beloofd geld voor innovaties niet en wordt er alleen ingezet op de saneringsregeling waar vissers zich tot eind november kunnen aanmelden? 

6) Kunt u bevestigen dat uw enige missie is om de kottervisserij naar de ratsmodee te helpen en dat u helemaal niet van plan bent om vissers die door willen zekerheid te bieden? Graag een gedetailleerd antwoord waarom u vissers die doorwillen sinds de oprichting van het VIN geen snars aan perspectief geboden heeft en dat dit een ministerie van LNV onwaardig is. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.