Invoering nieuwe pensioenstelsel is een historische fout

BVNL is uiterst kritisch op de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De invoering van deze nieuwe pensioenwet is een historische fout. Staat de toekomst van het ooit geprezen Nederlandse ouderenstelsel op spel? Wybren van Haga ging erover in gesprek met NieuwRechts.

Menselijke maat is weg
“Bij de pensioenen is het grootste kritiekpunt van BVNL dat er ronduit argeloos met de verdeling van een pot van circa 1.600 miljard euro aan pensioengeld wordt omgegaan. Ons pensioenstelsel is te vergelijken met een prachtig monumentaal pand. Dat gooi je ook niet plat omdat het wat gedateerd geraakt is. Dat moderniseer je, met respect voor het goede en een scherp oog voor de gebreken. Bij ouderenzorg is ons grootste kritiekpunt dat de menselijke maat volledig uit het oog verloren is. Ouderen te vaak een nummer geworden, doordat enorme regeldruk, administratieve verplichtingen en talloze wijzigingen van de bekostigingsregels ertoe leiden dat veel echte zorgtijd voor onze ouderen, de handen aan het bed, verloren gaat. Het systeem, de processen, de gewoonten, zitten ons in de weg.”

Nachtmerrie
BVNL vindt dat met de invoering van de nieuwe pensioenwet een historische fout van ongekende omvang op de loer ligt, met desastreuze gevolgen voor de deelnemers. Van Haga: “De pensioenwet moet wat ons betreft van tafel. Los van politieke- en ideologische pro’s en contra’s, moet uitvoerbaarheid altijd voorop staan. En of het nu gaat over grote ICT-projecten-, compensatie van Toeslagenouders gaat of om de IND, gedeputeerde Groningers of het Box 3 debacle, vrijwel alle overheidsoperaties van enige omvang zijn in chaos geëindigd. De nieuwe Pensioenwet van vandaag is dé nieuwe parlementaire enquête van morgen. Dan wassen de betrokkenen hun handen waarschijnlijk allemaal weer in onschuld-, hebben ze ‘geen actieve herinnering’ meer en ‘kunnen het niet meer precies reconstrueren’. Belangrijke memo’s zullen ‘kwijt’ zijn, appjes gewist. Die teksten kunnen we dromen inmiddels. De nachtmerries zijn voor de mensen thuis, zij zien hun pensioenen straks als sneeuw voor de zon verdwijnen.”

Lees hier het hele interview op NieuwRechts.nl.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.