BVNL: initiatiefwet PvdA en GroenLinks sloopt familiebedrijven

Kamerlid Olaf Ephraim: “Met zulke vrienden heeft het bedrijfsleven geen vijanden nodig.”

Maandag debatteert de Tweede Kamer over de initiatiefwet van PvdA en GroenLinks, waarmee ze belastingontwijking zeggen te willen aanpakken. BVNL stelt dat de linkse partijen met het ‘dieprode’ voorstel een regelrechte aanval op het bedrijfsleven en vestigingsklimaat plegen, op familiebedrijven in het bijzonder. Dit omdat ze de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) willen afschaffen.

“Desastreus”, zegt Kamerlid Olaf Ephraim over de gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven als het voorstel van Van der Lee (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) het zou halen. “De linkse kameraden stellen dat Nederland een belastingparadijs zou zijn. Maar als dat zo is: waarom melden zich dan geen massa’s fiscale immigranten aan de poort? Ze willen de trustsector verbieden, lenen uit eigen BV tot 17.500 euro beperken, de bedrijfsopvolgingsregeling afschaffen en jagen en passant de laatste multinationals de grens over. Met zulke vrienden heeft het bedrijfsleven geen vijanden nodig. Voor BVNL is met name het willen afschaffen van de BOR onbespreekbaar.”

Aanval
“Een regelrechte aanval op de ruim 285 duizend familiebedrijven die ons land telt”, zegt Ephraim, die erop wijst dat familiebedrijven onmisbare en ijzersterke pijlers van de Nederlandse economie zijn. Ze zijn verantwoordelijk voor bijna 50% van de werkgelegenheid en voor ruim 50% van het Bruto Nationaal Product (BNP). “De stellingname dat de BOR onnodig is wanneer er voldoende vrije middelen beschikbaar zijn is gewoon onjuist. Ook de bewering dat een meerderheid van de erfgenamen genoeg middelen heeft om de belasting te kunnen betalen is niet waar. Dat geld is lang niet altijd beschikbaar.” 

Erf- en schenkbelasting 
PvdA en GroenLinks willen ook de verder aanscherpen. “Waanzin. De erf- en schenkbelasting is bijkans de meest onrechtvaardige belasting die er is. Geld waar een leven lang belasting over betaald is, nog eens belasten nadat de iemand de laatste adem heeft uitgeblazen is op het misdadige af”, zegt Ephraim, die er al langer voor pleit om de erf- en schenkbelasting juist af te schaffen. Zo niet de initiatiefnemers die er zelfs nog een paar schepjes bovenop willen doen. “Kort gezegd: een verhoging van de belastingdruk voor bepaalde groepen. Zo kennen we de linkse kameraden weer.”

Lenen uit BV
PvdA en GroenLinks stellen ook voor om de mogelijkheid tot lenen bij de eigen vennootschap te beperken tot maximaal €17.500. Ze stellen dat: lenen bij de eigen vennootschap geen economisch doel dient en uitstel van belastingheffing in de hand werkt. Ephraim: “Klinkklare kolder. Het beeld wat geschetst wordt dat aanmerkelijkbelanghouders te pas en te onpas en makkelijk geld kunnen lenen uit de eigen BV is ver bezijden de waarheid. De huidige wet stelt daar, terecht, scherpe eisen aan, die niet onderdoen voor eender welke andere lening dan ook. Men schiet met een kanon op een mug.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.