Kamerlid en Brabander Hans Smolders springt in de bres voor Brabanders met geldzorgen

Tweede Kamerlid Hans Smolders stelt Kamervragen over het nieuws dat meer dan de helft van alle Brabanders last heeft van gezondheidsklachten die te maken hebben met geldzorgen. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom, in opdracht van Omroep Brabant. Het gaat vooral om stress, slecht slapen en futloosheid.

“Dat de helft van alle Brabanders letterlijk ziek wordt  van de geldzorgen is in een rijk land als Nederland volstrekt onaanvaardbaar”, aldus Smolders, die van minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) een plan van aanpak eist, om de snel groeiende armoede in Brabant het hoofd te bieden. 

Zonder ontbijt naar school
“Er gaan bakken met geld naar massa-immigratie en ontwikkelingssamenwerking. Het wordt hoog tijd dat die euro’s eens worden besteed aan de armoedebestrijding in eigen land. Zeker nu bij veel mensen de gestegen energieprijzen en kosten van de dagelijkse boodschappen erin hakken. Dat uit het onderzoek van Newcom blijkt dat het bij elf procent van de gezinnen voorkomt dat kinderen zonder te eten de deur uit gaan en dat negen procent van de kinderen weleens met een lege maag naar bed gaan, is woestmakend. Daar moet meteen een programma op dat ontbijt op scholen gaat verzorgen”, vindt Smolders, die schrikt van het feit dat vier op de tien Brabanders heeft laten weten moeite te hebben om rond te komen. Veel meer mensen, driekwart, geeft aan zich zorgen te maken over de financiën.

Vragen van het lid Smolders aan de minister van Armoedebestrijding, inzake Brabanders met geldzorgen:

1) Bent u bekend met het feit dat uit onderzoek blijkt dat de helft van de Brabanders kampt met geldzorgen

2) Wat vindt u van het feit dat meer dan de helft van alle Brabanders last heeft van gezondheidsklachten die te maken hebben met geldzorgen? Kunt u in uw beantwoording duiden hoe u het gegeven gaat bestrijden dat meer dan de helft van de Brabanders (53%) last heeft van een of meerdere gezondheidsklachten door geldzorgen en 44% van de ondervraagden kampt met stressklachten, slecht slapen en futloosheid? 

3) Is deze groeiende armoede kenmerkend voor alle provincies in Nederland en kunt u per provincie cijfers naar de Kamer sturen? 

4) Welk plan van aanpak heeft u om de groeiende armoede in Brabant het hoofd te bieden? Graag een gedetailleerd antwoord, met daarbij aangegeven of het kabinet de bereidheid heeft om gelden die nu richting het buitenland gaan, zoals voor ontwikkelingssamenwerking, te gebruiken voor het bestrijden van de toenemende armoede in eigen land? 

5) Wat vindt u van het feit dat over de armoedeproblemen, vanwege schaamte, niet altijd wordt gepraat: een kwart van de respondenten zegt de (zorgen over) geldproblemen zelden of nooit met anderen te bespreken? Graag een gedetailleerd antwoord hoe u armoede bespreekbaar maakt en hoe u deze schaamte gaat doorbreken. 

6) Deelt u de mening dat het in een rijk land als Nederland woestmakend is dat het bij elf procent van de Brabantse gezinnen voorkomt dat kinderen zonder te eten de deur uit gaan en dat negen procent van de kinderen weleens met een lege maag naar bed gaan? Graag in uw beantwoording hoe u ontbijt voor deze kinderen gaat aanbieden op Brabantse scholen. 

7) Wat zegt het dat 6 op de 10 Brabanders onvoldoende vertrouwen heeft in de maatregelen van het kabinet, zoals bijvoorbeeld het instellen van een energieplafond?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.