Geef ZZP’ers vrijheid en verantwoordelijkheid

Olaf Ephraim: “Deze groep zorgt voor bedrijven, banen en geld. BVNL komt op voor de 1.5 miljoen zelfstandigen in ons land.”

De overheid wil de zelfstandigen in ons land beschermen door meer regels en verplichtingen. Maar veel ZZP’ers hebben helemaal geen staatsbescherming nodig. Wat zij wel nodig hebben is vrijheid, verantwoordelijkheid en een kleine overheid. BVNL wil hen faciliteren, niet beperken.

Verplichte AOV gaat te ver
Over verreweg de grootste groep zelfstandigen in ons land hoeft de overheid zich helemaal niet druk te maken. Sterker nog, het gaat met hen vaak beter dan met mensen die in loondienst werken. Zo’n 87 procent van de ZZP’ers voelt zich vrij om te bepalen hoe zij hun werk doen, terwijl maar 43 procent van de werknemers in loondienst autonomie ervaart. Slechts een klein deel van de ZZP’ers heeft niet bewust voor deze werkvorm gekozen, wordt slecht betaald en is slachtoffer van de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Bescherming van deze groep is nodig, maar het niet zo zijn dat alle ZZP’ers dingen worden opgelegd die zij veelal niet nodig hebben en niet willen. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is wat BVNL betreft dan ook een heikel punt. De mensen die zelf voor het ondernemerschap hebben gekozen zitten hier niet op te wachten. Bovendien is het ontzettend kostbaar en strijdig met de eigen verantwoordelijkheid waar wij voor staan en die deze ondernemers zelf ook graag willen nemen. Voor de klassieke ondernemer ziet BVNL daarom graag lagere lasten zodat de zelfstandige zelf meer ruimte heeft voor een AOV, of een voorziening daarvoor. Ook willen wij graag onderzoek naar het draagvlak voor een verplichte AOV in samenhang met de hoogte van de premie en uitkering, want dat maakt voor veel zelfstandigen ook nogal een verschil.

Strenge marktmeester
Volgens de Algemene Rekenkamer heeft bijna een miljoen werken in ons land een zeer laag inkomen. Het aantal ZZP’ers in die groep is relatief groot. Het kan niet de bedoeling zijn deze mensen, waaronder bijvoorbeeld flitsbezorgers en medewerkers van distributiecentra, in omstandigheden werken die in strijd zijn met de ARBO normen. Daar moet de overheid paal en perk aan stellen. Tenslotte, moeten wij echt onze boodschappen binnen tien minuten op de stoep hebben staan? Voegt dit werkelijk maatschappelijke waarde toe? Misschien moet de overheid deze tendens ontmoedigen, ook al is dat in strijd met het vrije markt principe. Soms is een strenge marktmeester nodig.

BVNL staat voor een kleine overheid, eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. De laatste twee zijn ultieme verworvenheden van het zelfstandige ondernemerschap, de eerste een must om het te kunnen ontplooien. BVNL staat voor de BV Nederland. Want de ondernemers zijn de motor van ons land. Laten wij zorgen dat zij zo goed mogelijk ondersteund worden om die draaiende te houden.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.