BVNL wil vacatures vullen met werkoffensief, loonsverhoging en belastingverlaging

De arbeidsmarkt kampt met ongekende personeelstekorten. In alle sectoren zitten werkgevers te springen om mensen. BVNL pleit voor een grootschalig werkoffensief. Nederland zit vol arbeidspotentieel. Met hogere lonen en lagere belastingen vullen we de vacatures.

Uitgaan van eigen kracht
In het eerste kwartaal van 2022 waren er per werkzoekende maar liefst vier vacatures. Werkgevers weten niet waar zij de mensen vandaan moeten halen. Tegelijkertijd zitten er ontzettend veel mensen in Nederland werkloos thuis. Wij moeten ons eigen arbeidspotentieel benutten. Waar het kabinet nog meer migranten van buiten Europa wil binnenhalen om onze vacatures te vullen, wil BVNL uitgaan van onze eigen kracht.

Armoedeval opvangen
Nederland heeft een half miljoen werklozen en een half miljoen parttimers, die graag meer zouden willen werken. Er staan 55.000 55-plussers aan de kant, die staan te springen om aan de slag te gaan, maar overal nul op het rekest krijgen. Naar schatting kunnen er ruim een miljoen vacatures gevuld worden, als wij deze mensen aan het werk helpen. Werken moet weer lonen en dat is al een hele tijd nauwelijks meer het geval. Het verschil tussen werk en bijstand is veel te klein geworden. Mensen die vanuit de bijstand naar een laagbetaalde baan gaan, gaan er nu zelfs vaak op achteruit. Die armoedeval moet opgevangen worden, door het minimumloon te verhogen en de belasting op arbeid te verlagen. Het risico voor ondernemers moet kleiner worden, zodat het makkelijker wordt om mensen aan te nemen. BVNL vraagt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om onderzoek te doen naar het vrijstellen van belasting voor overuren en pleit voor gerichte actie om 55-plussers weer de arbeidsmarkt op te krijgen, bijvoorbeeld door de arbeidskosten voor deze groep omlaag te brengen. Deze mensen zitten bomvol kennis en expertise, dus laten wij dat benutten. Werklozen die op kosten van de belastingbetaler niets doen, moeten wat BVNL betreft gekort worden op hun uitkering. Voor niets gaat tenslotte alleen de zon op.

Met het BVNL werkoffensief koelen wij de oververhitte arbeidsmarkt af en zorgen wij ervoor dat zowel werkgevers, als werknemers profiteren. Op deze manier helpen en houden wij Nederland aan het werk.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.