BVNL wil Pensioenwet van tafel: motie van afkeuring voor minister Schouten dreigt

Kamerlid Olaf Ephraim: “Historische fout van ongekende omvang ligt op de loer.”

Woensdag spreekt de Tweede Kamer over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). In de aanloop naar dit debat over de grootste stelselwijziging ooit, heeft verantwoordelijk pensioenminister Carola Schouten (ChristenUnie) een belangrijk advies van de Raad voor de rechtspraak maandenlang achtergehouden. BVNL wil de pensioenwet van tafel hebben en dreigt met een motie van afkeuring voor Schouten. ‘De minister zal met een heel goed verhaal moeten komen.

De Raad voor de rechtspraak bracht op 14 juli een stevig advies uit over de nieuwe pensioenwet en de onderliggende regelgeving. Het advies werd echter pas twee weken geleden met de Tweede Kamer gedeeld. In de achtergehouden brief waarschuwt de Raad voor de rechtspraak ervoor dat invoering van de nieuwe pensioenwet kan leiden tot een forse hoeveelheid juridische procedures van burgers. “De Raad verwacht zelfs zoveel werk voor de vaderlandse rechters, dat ze alvast een financiële claim neerlegt om de werklast het hoofd te kunnen bieden”, zegt BVNL Kamerlid Olaf Ephraim, die stelt dat minister Schouten deze informatie direct met de Kamer had moeten delen.

‘Dit gaat om 1.600 miljard euro
“Voor mij is het niet uit te leggen dat de minister, zelfs tijdens de pensioendebatten die al weken gaande zijn, een explosieve brief hierover in haar tas liet zitten. Het kabinet creëert zo een maandenlange kennisvoorsprong voor zichzelf ten koste van het hoogste orgaan wat haar moet controleren”, zegt Ephraim die woensdag tekst en uitleg wil van minister Schouten over het achterhouden van de brief. Het kabinet moet de Kamer altijd tijdig, volledig en correct informeren. Dat is het fundament van onze democratie. “Dat een immer toenemende betonrot dit fundament al enige jaren aantast is geen geheim, maar we mogen toch verwachten dat er met de grootste stelselwijziging ooit wat zorgvuldiger omgesprongen wordt. We spreken immers over de verdeling van een pot van circa 1.600 miljard euro pensioengeld. Bezit van u en mij. Van gewone Nederlanders”, aldus Ephraim. “De minister zal met een heel goed verhaal moeten komen, anders is een motie van afkeuring over deze handelswijze onafwendbaar.”

Onuitvoerbaar 
BVNL vindt dat met de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen een ‘historische fout van ongekende omvang’ op de loer ligt, met desastreuze gevolgen voor de deelnemers. “De nieuwe pensioenwet moet van tafel. Los van politieke- en ideologische pro’s en contra’s, moet uitvoerbaarheid altijd voorop staan. En of het nu over grote ICT-projecten-, compensatie van Toeslagenouders, de IND en gedupeerde Groningers gaat of het Box 3-debacle: vrijwel alle overheidsoperaties van enige omvang zijn in chaos geëindigd”, zegt Ephraim die stelt dat de nieuwe pensioenwet van vandaag, de nieuwe parlementaire enquête van morgen is. “De betrokkenen wassen hun handen dan waarschijnlijk allemaal weer in onschuld-, hebben ‘geen actieve herinnering’ meer en ‘kunnen het niet meer precies reconstrueren’. Belangrijke memo’s zullen ‘kwijt’ zijn. Appjes gewist. Die teksten kunnen we dromen inmiddels. De nachtmerries zijn voor de mensen thuis. Zij zitten met de ellende”, zegt Ephraim.

Keep it simple 
Het Kamerlid vergelijkt het pensioenstelsel met een ‘prachtig monumentaal pand’. “Dat gooi je ook niet plat omdat het wat gedateerd geraakt is. Dat moderniseer je, met respect voor het goede en een scherp oog voor de gebreken. Een verstandige renovatie van de bestaande pensioenwet dus.” BVNL pleit er dan ook voor om bestaande deelnemers hun regeling te laten behouden en het nieuwe pensioengeld onder te brengen binnen het nieuwe stelsel. Het risicovolle invaren is dan niet nodig en de reeds opgebouwde uitkeringen blijven staan.  Hiermee hoeft de bestaande pensioenpot niet te worden opgedeeld in persoonlijke potjes. “De nieuwe ingelegde premies gaan binnen deze variant wel in de persoonlijke pensioenvermogens. Na verloop van tijd zitten er binnen dit uitkeringencollectief alleen nog maar (bijna) gepensioneerden en hebben alle jongere deelnemers persoonlijke pensioenvermogens zoals bedoelt binnen de nieuwe pensioenwet. Op deze manier wordt gestaag maar zeker, volledig naar de nieuwe situatie toegegroeid”, aldus Ephraim die dit het KISS-pensioen noemt. “Keep it stupid simple.”

Woensdag behandelt de Tweede Kamer de nieuwe pensioenwet in een plenair debat.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.