BVNL wil DNB-president Klaas Knot in de Tweede Kamer horen

Olaf Ephraim: “Er is een financiële storm op komst.”

Nederland stevent af op een recessie, gierende inflatie holt de koopkracht uit. Grote risico’s liggen op de loer. De Nederlandsche Bank (DNB) geeft in een brief aan minister Kaag (Financiën) zelfs openlijk toe dat de kans bestaat dat zij hun schulden niet meer kunnen voldoen. Olaf Ephraim wil dat bankpresident Klaas Knot naar de Tweede Kamer komt om tekst en uitleg te geven over de nieuwe financiële crisis die in rap tempo op Europa afkoerst.

Foto via: De Nederlandsche Bank

Richting het financiële ravijn
Om de bankpresident in de Kamer te kunnen horen, doet Ephraim een beroep op artikel 19 van de Bankwet. Die zegt dat: “de president van de Bank, door elk der beide kamers der Staten-Generaal op hun verzoek kan worden gehoord.”Ephraim stelt dat er meer dan voldoende aanleiding is om hiertoe over te gaan. “Langdurig hoge inflatie en rente, enorme schulden die op basis van lage rentes gemaakt zijn en nu onhoudbaar worden slepen Europa opnieuw richting het financiële ravijn”, stelt Ephraim, die ook wijst op de woorden van oud-DNB president Nout Wellink in De Telegraaf. “Ik denk dat de situatie vrij ernstig is. De wereld is slaapwandelend in een schuldenval terechtgekomen. Te lang en te hardnekkig is ervan uitgegaan dat de rente altijd laag zou blijven”, zegt Wellink. 

Miljardenverliezen DNB
Ook de buffers van De Nederlandsche Bank worden aangetast door de flink gestegen rentes, zegt de huidige bankpresident Knot. Voor de komende jaren verwacht DNB miljarden aan verliezen. In een brief aan minister Kaag van Financiën kondigt Knot deze grote verliezen aan. “De buffers waar DNB over beschikt kunnen flinke schokken opvangen, maar zijn niet onbeperkt”, schrijft Knot. De buffer is op dit moment ruim 11 miljard euro. “Naar eigen zeggen van DNB zijn de totale risico’s per eind vorig jaar berekend op 13,7 miljard euro. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te berekenen dat bij een mogelijk risico, en dus verlies van 13,7 miljard euro, versus een voorziening van 11,3 miljard euro: DNB in financiële problemen kan komen, insolvent wordt en dus haar schuldenlast niet meer kan dragen”, stelt Ephraim, die erop wijst dat de belastingbetaler dan zal moeten bijspringen. “In een uiterst geval kan een kapitaalstorting vanuit de aandeelhouder nodig zijn”, schrijft Knot.

“Dat is dus de Nederlandse staat, lees de belastingbetaler”, zegt Ephraim, die benadrukt dat dit zal leiden tot een hogere staatsschuld, te financieren tegen hogere rentes, en onvermijdelijk bezuinigingen door de overheid. “Grote verliezen dreigen en er is een financiële storm op komst die zijn weerga niet kent. Voldoende aanleiding dus om de president van De Nederlandsche Bank uit te nodigen in de Tweede Kamer. Hij zal de situatie feitelijk moeten duiden en de Kamer adviseren over de politieke keuzes die wij vervolgens met elkaar moeten maken. Er staat ons een hete herfst te wachten”, besluit Ephraim. 

Belang van Nederland doet in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer het verzoek om DNB-president Knot uit te nodigen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.