BVNL op de bres voor ondernemers: Wet excessief lenen moet in de ijskast

Ondernemers mogen niet meer ‘excessief lenen’ bij hun eigen BV. Het kabinet wil een wetswijziging doorvoeren die dat moet tegengaan, omdat deze leningen zouden leiden tot belastingafstel of uitstel. BVNL springt op de bres voor de ondernemer. Deze hardwerkende mensen mogen niet ingezet worden om de staatskas te spekken.

Diverse redenen voor een lening
Vanaf 1 januari 2023 moeten ondernemers die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen BV daarover meteen inkomstenbelasting uit box 2 betalen. Het kabinet acht het onwenselijk dat dat nu niet direct hoeft, waardoor te vaak en te veel geleend zou worden voor ‘verkeerde’ doeleinden. De openstaande schulden zouden inmiddels veel te ver zijn opgelopen. Het kabinet vergeet hierbij voor het gemak even dat een ondernemer diverse redenen kan hebben om een lening bij zichzelf af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat hij ergens moet wonen en anders geen hypotheek kan krijgen. Om bedrijfsovername aan zijn kinderen te garanderen, die dat zelf niet gefinancierd krijgen. Of om een andere ondernemer, die door de bespottelijke coronamaatregelen aan de rand van de afgrond staat, een lening te verstrekken. Daarnaast zijn deze leningen ooit afgesloten volgens de toen geldende regelgeving en tegen de destijds geldende voorwaarden. De burger moet kunnen reken op het rechtszekerheidsbeginsel. En de regels veranderen tijdens de wedstrijd lijkt BVNL toch ook wel ‘onwenselijk’.

Waslijst met maatregelen voor ondernemers
Helaas hebben de Toeslagenaffaire, de uithuisplaatsingen, de stikstofhoax, Corona, de asielcrisis en het Box 3 schandaal ons geleerd dat de overheid niet langer te vertrouwen is. Officieel waren VVD en CDA voorvechters van de rechten van het MKB en het bedrijfsleven. Echter, dat belang van Nederland dienen zij al lang niet meer. En de Wet excessief lenen is pas de eerste van een waslijst met maatregelen die vooral dat MKB, het bedrijfsleven en daarmee dus de Nederlandse economie keihard raken. Om nog maar te zwijgen over de technische uitvoering van dit soort fiscale maatregelen, die de puinhoop bij de Belastingdienst alleen maar erger zal maken. BVNL wil dat de Wet excessief lenen voorlopig in de ijskast wordt gezet, in ieder geval totdat duidelijk is wat de samenhang met en invloed van de overige belastingverhogingen en lastenverzwaringen die op Prinsjesdag zullen worden aangekondigd is. Alle afspraken en leningen die vóór de beoogde ingang van deze weet zijn aangenomen moeten vrijgesteld worden, zodat de lange termijn financiële planning van ondernemers niet kapot gemaakt wordt. En BVNL is niet de enige met ernstige vraagtekens bij dit wetsvoorstel. De Raad van State is kritisch, het CPB acht de veronderstelde effecten van de wet onzeker. Daarnaast pleiten onder meer de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, VNO-NCW en ONL ervoor om naast eigenwoningleningen, ook zakelijke leningen uit te sluiten van de maatregel. Het lijkt BVNL klip en klaar: dit wetsvoorstel moet worden teruggetrokken. Het gesol met de burger moet afgelopen zijn. En zij mogen niet langer worden uitgeknepen ten behoeve van de staatskas.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.