BVNL mordicus tegen meer gezamenlijke schulden eurolanden

Kamerlid Ephraim: “Zuid-Europese landen zijn verslaafd aan gratis Noord-Europees geld.”

Eurocommissaris Paolo Gentiloni, verantwoordelijk voor het controleren van de begrotingen van de eurolanden, heeft een duidelijke boodschap voor Nederland. Wat hem betreft moeten we meer gezamenlijke schuld gaan maken. Dat zegt hij in een interview met RTL Z. BVNL is hier fel op tegen en stelt Kamervragen aan minister Kaag.

De eurocommissaris wil meer gezamenlijke schulden maken om de schuldenlast van Zuid-Europese landen beheersbaar te houden. Als de schulden in de eurozone collectief worden delen alle landen elkaars schulden. “Het zal vast toeval zijn dat vooral de Italiaanse staatsschuld, het land waar Gentiloni vandaan komt, onhoudbaar is”, zegt Kamerlid Ephraim die de suggestie ‘onbespreekbaar’ vindt en collectieve schulden een ‘beloning’ noemt voor het ongebreideld maken van schulden en een ‘straf’ voor eurolanden die hun begrotingsbeleid wel op orde hebben. Ephraim: “Nederland gooit zijn welvaart te grabbel op deze manier. Zuid-Europese landen zijn verslaafd aan gratis Noord-Europees geld en hebben zo geen enkele noodzaak om hun falende economieën te hervormen.” BVNL wil die opheldering van minister Kaag (Financiën) of Nederland het standpunt van de eurocommissaris deelt.

Implosie van de euro
“Het delen van schulden is een drama voor de goed presterende landen, zij het dat alle landen dan zonder terughoudendheid schulden kunnen maken. Immers, deze worden door alle landen samen gedragen”, zegt Ephraim die stelt dat deze risicoloze manier van begroten zal leiden tot een implosie van de euro. “Want op termijn zal de dollar dan voor beleggers veel interessanter zijn.” Ephraim is langer van mening dat een vertrek uit de eurozone daarom geen taboe mag zijn. “Wie gelooft in streng beleid, handhaving en strafmaatregelen heeft een roze bril op, oogkleppen op en een haperend euro-geheugen. Dat is in de ruim twintig jaar dat de euro bestaat namelijk nog nooit gelukt. Laten wij elkaar niet wijsmaken dat de eurozone Hotel California is: You can check out any time you like, but you can never leave. De oproep tot gezamenlijke schulden van Gentiloni doet me dan ook alleen maar sneller richting uitcheckbalie bewegen.”

Vragen aan de minister van Financiën over uitspraken eurocommissaris over maken van meer gezamenlijke schulden:

  1. Bent u bekend met het interview van RTL Z met eurocommissaris Gentiloni?  
  2. Onderschrijft u de uitspraken van de eurocommissaris? Zo ja, is dit dan niet in strijd met uw uitspraken in uw Kamerbrief (2022-0000105136) van 30 maart 2022 als reactie op de moties Omtzigt en van Haga aangaande eurobonds/gemeenschappelijke schuld? Zo nee, op welke wijze gaat u dit kenbaar maken aan de Europese Commissie? 
  3. Zijn er op dit moment concrete voorstellen voor eurobonds of voor nieuwe permanente of tijdelijke noodfaciliteiten die met gemeenschappelijke schulden gefinancierd worden? 
  4. Komen er op termijn concrete voorstellen voor eurobonds of voor nieuwe permanente of tijdelijke noodfaciliteiten die met gemeenschappelijke schulden gefinancierd worden? 
  5. Bent u het met ons eens dat met het delen van schulden, landen geen enkele noodzaak hebben om hun falende economieën te hervormen? Zo nee, waarom niet? 
  6. Bent u het met ons eens dat het delen van schulden kan leiden tot een implosie van de euro omdat de dollar voor beleggers daardoor veel interessanter wordt? Zo nee, waarom niet? 
  7. Kunt u onomwonden uitspreken dat van het delen van schulden binnen de eurozone of het collectief maken van nieuwe schulden wat Nederland betreft geen enkele sprake kan zijn? Zo nee, waarom niet? 
  8. Bent u het met ons eens dat streng beleid, handhaving en strafmaatregelen, in de ruim twintig jaar dat de euro bestaat, nog nooit gewerkt hebben en een vertrek uit de eurozone daarom niet langer een taboe mag zijn? Zo nee, waarom niet?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.