BVNL bij begroting EZK: bescherm onze sterke, innovatieve economie tegen gulzige politiek

Het Nederlandse bedrijfsleven wordt door het kabinet gebruikt als pinautomaat, om de vele crises te bekostigen. BVNL wil steun voor bedrijven, vermindering van de regeldruk, een beter vestigingsklimaat en investeren in daadwerkelijk duurzame klimaatoplossingen.

Meer en betere lastenverlichting
Steeds hogere belastingen, torenhoge energiekosten en een stapeling aan bureaucratische maatregelen leiden tot een onaanvaardbaar risico voor ons verdienvermogen. Als we zo doorgaan maken we onze bedrijven, onze ondernemers, onze boeren, onze vissers, en onze bouwers volledig kapot. De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is ondermaats en de grote industrie komt überhaupt niet in aanmerking voor steun. BVNL wil meer en betere lastenverlichting voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De regeldruk voor ondernemers moet sterk worden verminderd. Een permanente instelling van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) kan daarbij helpen. Bovendien wil BVNL van de minister weten wat zij op Europees niveau gaat doen om een merkbare regeldrukvermindering voor het MKB te realiseren. Het kabinet wentelt nu steevast alle extra kosten af op ondernemers, wat funest is voor onze economie. Werken loont niet door de armoedeval en we hebben nog steeds een slechte Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Het is dan ook geen verrassing dat één op de vijf bedrijven in Nederland aan vertrek denkt. Ons ondernemers- en vestigingsklimaat moet beter.

Investeren in werkende technieken
Er worden tientallen miljarden in klimaatbeleid gestoken, met als hoogtepunt het Klimaatfonds van 35 miljard euro. Windmolens op land, zonne-akkers, biomassacentrales, verplichte warmtepompen, gasloos bouwen, CCS; het is allemaal slecht voor ons milieu en onze portemonnee en het heeft geen invloed op het klimaat. BVNL wil investeren in werkende technieken, zoals geothermie en kernenergie, zodat wij weer energie-soevereiniteit krijgen en netto exporteur worden. Wij moeten koploper worden op het gebied van waterstof: dé oplossing als buffer voor windmolenparken op zee. Laten wij Tata Steel omschakelen naar waterstof, zodat er meteen afname en infrastructuur geregeld is. En zolang er geen stabiel alternatief is, is aardgas de schoonste optie, dus laten wij zowel ons gasveld in Groningen, als onze aardgas-infrastructuur koesteren. Daarmee laten wij de economie floreren en zorgen we voor een toekomstbestendig klimaat. In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.