BVNL bij Algemene Financiële Beschouwingen: alle Box-3 gedupeerden compenseren en stop de aanval op bezit en vermogen

Olaf Ephraim: “De overheid profiteert van de ellende waar de mensen in het land onder zuchten.”

BVNL pleit er tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) voor om de belastingdruk voor het MKB te verlagen, alle Box-3 gedupeerden te compenseren en de aanval op bezit en vermogen te stoppen. “De gewone hardwerkende Nederlander verzuipt.”

Financiële vampier
“Zo langzamerhand is de Staat een financiële vampier geworden, die niet aarzelt om voor het geloof in een maakbare Staat, het liefst in federaal Europees verband, ondernemers en burgers leeg te zuigen”, zegt Kamerlid Olaf Ephraim, die stelt dat het kabinet het afkalvende vertrouwen volledig aan zichzelf te danken heeft. “Neem het spaartaks debacle. Het kan werkelijk niet zo zijn dat de overheid die wederrechtelijk verkregen gelden, zoals bij het Box 3 schandaal het geval is, weigert terug te geven omdat ‘dit te duur is.’ Mijn mailbox loopt over met berichten van mensen die zich belazerd voelen omdat zij de overheid vertrouwden en geen bezwaar maakten. Zou de het overheid accepteren wanneer een burger zijn belasting niet betaalt omdat dit te duur is gezien zijn andere uitgaven?” Ephraim wil dat alle gedupeerden rechtsherstel krijgen. “Geld kan daarbij geen enkel excuus zijn om het niet te doen. Want terwijl de Nederlanders grote moeite hebben om rond te komen, ziet het huishoudboekje van de Staat ziet er uiterst florissant uit. Door de hoge prijzen stroomt de schatkist voller dan ooit en de inflatie houdt de staatsschuld door het zogenaamde noemer-effect binnen de perken. De overheid profiteert van de ellende waar de mensen in het land onder zuchten.”

Bezit vogelvrij
Belang van Nederland hekelt de aanval van het kabinet op bezit en vermogen. “Onder het mom: ‘eerlijker verdeling’ zijn uw huis, spaarcenten en opgebouwd vermogen vogelvrij verklaard”, stelt Ephraim, die vindt dat de rekening van het politieke verstandshuwelijk tussen Rutte en Kaag ook onevenredig bij het midden- en kleinbedrijf wordt neergelegd. “Het MKB wankelt door hogere energie- en personeelskosten, grondstofprijzen, terugbetaling van coronasteun en achterstallige belasting die nauwelijks terug te verdienen zijn. De nationale banenmotor en ruggengraat van onze economie, staat op omvallen.” Ook zij zijn het slachtoffer van de niet te stuiten drang om af te rekenen met de zogenaamde vermogensongelijkheid. Ephraim: “Met verhoging van de winstbelasting en bijvoorbeeld de Wet Excessief Lenen schiet het kabinet met een kanon op een mug. De grootverdieners worden er niet door geraakt, de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf des te meer.” De werkelijkheid is dat deze ondernemers vaak gewoon een modaal inkomen hebben en sommigen daar in de huidige tijd zelfs ver onder zakken. “Tel daar de grote risico’s die zij lopen bij op en menig ondernemer zal zich afvragen: ‘waar ben ik ooit aan begonnen?'” 

“Wij staan voor een land waar lef beloont moet worden, waar het niet vies is om geld te verdienen en waar het primaire besef is dat ondernemers zorgen voor de banen en het geld. Niet de overheid: die kost alleen maar geld. Hoe groter de overheid, hoe groter de verspilling, bureaucratie en inefficiency”, besluit Ephraim.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.