BVNL: begroting Kaag niet verantwoord

Olaf Ephraim: “Het is chaos troef op het ministerie van Financiën.”

Minister van Financiën Sigrid Kaag moet alle zeilen bijzetten tijdens haar eerste Algemene Financiële Beschouwingen. Kaag zoekt dekking voor het miljardengat in haar begroting: naar schatting 10 tot 40 miljard euro. Onverantwoord, zo stelt hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën Bas Jacobs. Kamerlid Olaf Ephraim deelt deze zorgen en stelt Kamervragen.

“Wat ik van Kaag in het debat hoor, is toch in lijn met wat we het afgelopen jaar hebben gezien”, stelt Jacobs op BNR. “Het is niet heel strak in de besluitvorming. Natuurlijk, we verkeren in extreme omstandigheden, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat behoorlijk chaotisch is. Dat zeggen ook ambtenaren van het ministerie van Financiën tegen me.” Het CPB was door alle aanpassingen niet meer in staat om te controleren of de uitgaven onder de begrotingskaders blijven. “En dat maakt het een tamelijk chaotisch geheel, en dat is zorgelijk. Je hebt goede begrotingsprocessen nodig om op een goede manier je geld uit te geven”, aldus Jacobs, die bijval krijgt van Kamerlid Ephraim.

Begrotingstekort schiet omhoog
“Met een ratjetoe aan knip- en plakwerk worden miljardenpakketten opgetuigd die niet in wetten voorgelegd worden aan de Kamer. Zeer zorgelijk en het ondermijnt direct het budgetrecht van het parlement wat zegt dat de beide Kamers der Staten Generaal de staatsuitgaven beoordelen en al dan niet verwerpen of goedkeuren. Het is chaos troef”, zegt Ephraim, die stelt dat de minister geen idee heeft waar het geld vandaan moet komen. “Terwijl het begrotingstekort richting de vijf procent van het bbp gaat, kan minister Kaag tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen geen antwoord geven op hoe ze de tekorten gaat dekken en om hoeveel geld het überhaupt gaat. De Kamer heeft soms nachten doorgehaald over 100 miljoen euro, nu gaat het over 10 tot 40 miljard euro en de minister heeft geen flauwe notie. Onbestaanbaar”, zegt Ephraim die ook wil dat het CPB weer in staat gesteld wordt om te controleren of de uitgaven onder de begrotingskaders blijven. “Kapitein Kaag vaart met het schip der Rijksfinanciën in dichte mist zonder te weten waar ze heen gaat. Als die mist niet snel optrekt, dan dreigt catastrofale schipbreuk met grote gevolgen voor de Nederlandse schatkist”, besluit Ephraim.

Kamervragen van het lid Ephraim aan de minister van Financiën, inzake ‘Begroting niet verantwoord’:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Begroting Kaag niet verantwoord’, van BNR?
  2. Wat is uw reactie op hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën Bas Jacobs die stelt dat het zoeken naar dekking van het miljardengat in de begroting, naar schatting 10 tot 40 miljard euro, onverantwoord is?
  3. Hoe groot is het gat?
  4. Kunt u bevestigen dat ambtenaren van het ministerie van Financiën tegen de hoogleraar gezegd hebben dat de situatie op het ministerie ‘chaotisch’ is?
  5. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het CPB weer in staat gesteld wordt om te controleren of de uitgaven onder de begrotingskaders blijven?
  6. Heeft het CPB een waarschuwing gegeven aan het ministerie van Financiën?
  7. Door de opeenstapeling van pakketten lijkt het overzicht volledig weg te zijn. Kunt u ons een duidelijk overzicht verschaffen van de toegezegde pakketten en de budgettaire gevolgen daarvan?
  8. Het begrotingstekort gaat richting de vijf procent van het bbp. Hoe zorgelijk vindt u dit?
  9. Waar ligt voor u de grens wat betreft het begrotingstekort?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.