Kosten noch moeite sparen voor erkenning, waardering en zorg voor veteranen

Op zaterdag 25 juni is het Veteranendag. BVNL vindt het belangrijk dat de meer dan 100.000 veteranen in Nederland krijgen wat zij verdienen. De Veteranennota is een goed begin, maar het veteranenbeleid kan nog verder worden verbeterd.

Duur van crisisopvang verhogen
In de Veteranennota lezen wij aandacht en begrip voor deze belangrijke groep in de samenleving. Toch zijn er ook veel algemeenheden in de tekst en wij zouden graag wat concreter zien hoe het beleid uitgevoerd gaat worden. In 2016 kwamen uit de evaluatie van het PTSS-protocol bepaalde aanbevelingen die tot op heden nog steeds niet zijn doorgevoerd. Waarom is hier nog niets mee gedaan? Er is bijvoorbeeld een gebrek aan structurele opvang voor veteranen door het woningtekort, het tekort aan plaatsen voor begeleid wonen en crisisopvang. Het rapport ‘Noodopvang Veteranen’ adviseert om de maximale duur van de crisisopvang in de Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) te verhogen. Kan de minister daarvoor zorgen? En hoe zit het met de veteranen die geen zorg nodig hebben? Worden zij ook niet vergeten?

Herstelindexatie Militair Invaliditeitspensioen
En dan is er Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Dat is al twaalf jaar niet geïndexeerd en indexatie staat pas gepland per 1 januari 2023. De inflatie is dit jaar al 10 procent. Veteranen lopen dus al jaren heel veel pensioen mis. Gaat dat gecompenseerd worden? BVNL pleit voor een eenmalige herstelindexatie en wil dat de wachttijden voor aanvraag worden verkort. Ook moeten veteranen hun ziektekostenverzekering kunnen behouden als zij emigreren naar het buitenland.

Onze veiligheid en onze vrijheid is bevochten door deze mannen en vrouwen. Zij verdienen onze absolute erkenning, waardering en zorg. Laten wij daar kosten noch moeite voor sparen. Dat is in het belang van Nederland. Tenslotte is het dat belang waar zij voor gestreden hebben.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.