Kamervragen Van Haga over miljardentekort bij de krijgsmacht

Tweede Kamerlid Wybren van Haga (Belang van Nederland) vindt het een grof schandaal dat de Nederlandse krijgsmacht de afgelopen decennia compleet is uitgehold en er grote tekorten zijn in munitie en onderdelen. “Een leger dat vanwege een munitietekort pangpang moet roepen staat compleet voor joker. De formerende partijen voor een kabinet moeten zichzelf daarom de vraag stellen of zij een leger nodig achten. Willen zij wél een krijgsmacht, dan moeten de gigantische tekorten, die al jaren spelen, eindelijk worden weggewerkt”, aldus Van Haga, die zelf marinier is geweest. “Als men kiest voor behoud van het leger, dan moet men niet langer pleisters plakken, maar het jaarlijkse tekort van 700 miljoen euro dichten.” 

Kamervragen van het lid Van Haga aan de minister van Defensie inzake grote financiële tekorten bij de krijgsmacht 

1) Bent u bekend met het bericht ‘Onrust bij krijgsmacht neemt toe wegens financiële sores: ’Grote tekorten in munitie en onderdelen’ (1)? 

2) Wordt er net als in 2015 (2) bij schietoefeningen door militairen weer pangpang geroepen vanwege het tekort aan munitie? Graag een toelichting hoe men anders omgaat met het munitietekort? 

3) Klopt het dat de krijgsmacht op de exploitatie jaarlijks structureel rond de 700 miljoen euro tekort komt? Graag een toelichting 

4) Wat is nodig om deze tekorten te ledigen? Graag een toelichting 

5) Klopt het dat er ingrijpende maatregelen, zoals het opheffen van onderdelen, volgen als de tekorten niet worden geledigd? Zo neen, wat bedoelen de militaire vakbonden AFMP en ACOM dan? 

6) Wat heeft de Commandant der Strijdkrachten Eichelsheim bedoeld met zijn opmerking dat er ’een krijgsmacht aankomt die er fundamenteel anders uitziet.’? Graag in uw toelichting een reactie op Intern circulerende stukken dat er verschillende onderdelen zijn die voor opheffing zouden moeten vrezen.

7) Deelt u de mening dat niemand wat heeft aan een leger dat vanwege een munitietekort pangpang roepend door het leven gaat? Zo ja, deelt u de mening  dat de formerende partijen moeten kiezen: echt investeren of de krijgsmacht opheffen? Graag een toelichting, met de daarbij behorende scenario’s 

(1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1015782545/onrust-bij-krijgsmacht-neemt-toe-wegens-financiele-sores-grote-tekorten-in-munitie-en-onderdelen

(2) https://www.trouw.nl/nieuws/militair-moet-zelf-pang-pang-roepen~b178472b/

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.