Geen wapens, wel diplomatieke onderhandelingen – kabinet moet stoppen met ondermijnen van de veiligheid

In het debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne roept BVNL opnieuw op tot diplomatieke onderhandelingen richting vrede. Het kabinet moet stoppen onze nationale en de internationale veiligheid te grabbel te gooien met aanhoudende oorlogsretoriek.

Escalatie het enige resultaat van sancties
Meer wapens leveren leidt tot meer oorlog, meer dode Russische en Oekraïense jongens en meiden, meer burgerslachtoffers en meer schade. En waar het zeker niet toe leidt is vrede. BVNL vindt het onbegrijpelijk dat minister-president Rutte bereid is nog meer materieel te leveren, terwijl er voor onze krijgsmacht niets meer over blijft. We weten niet wat er precies met ons materieel gebeurt, of het wel in Oekraïense handen is en blijft, de sancties hebben een averechts effect en Rusland en de Verenigde Staten verdienen goed aan dit conflict. En ondertussen overweegt China om wapens en munitie aan Rusland te gaan leveren. Bijna een jaar na de start van deze vreselijke oorlog is verdere escalatie het enige resultaat van het Westers handelen.

Niet alleen de internationale-, maar zeker ook onze nationale veiligheid heeft te lijden onder de persisterende oorlogszucht van dit kabinet. Zoals dat altijd gaat, herhaalt de geschiedenis zich ook nu weer en het is dus tijd om eindelijk te leren van wat het verleden ons al keer op keer verteld heeft. Oorlogen eindigen uiteindelijk altijd alleen maar met diplomatieke onderhandelingen, niet met meer wapens en dus meer olie op het vuur. Het is tijd dat het kabinet dat eindelijk ook inziet.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.