BVNL over dreigende oorlogssituatie: Nederland is totaal niet voorbereid

De dreiging van een allesvernietigende nucleaire oorlog is op het hoogste niveau sinds de Cubacrisis, volgens de Amerikaanse president Biden. De oorlog in de Oekraïne laait verder op en de Russen, in bezit van kernwapens, zijn onberekenbaar. Ondertussen spreekt premier Mark Rutte over ‘onze oorlog’. Maar is Nederland wel voldoende voorbereid op scenario’s waarin de bom kan vallen?

“Experts stellen dat wij met de huidige systemen nooit het hele land kunnen verdedigen, er wordt geconstateerd dat ons land totaal niet voorbereid is op een eventuele nucleaire aanval en dat onze luchtverdediging niet goed genoeg is”, waarschuwt Van Haga. BVNL hekelt de oorlogsretoriek van premier Rutte, die ons land potentieel in groot gevaar brengt. 

Onder de eettafel ga je het niet redden 
Ook atoombunkers zijn zeldzaam in ons land. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) benadrukt dat er geen openbare schuilkelders meer zijn die ingezet zullen worden voor noodsituaties.

Van Haga: “Er zijn nog wat bunkerruimtes, zogenoemde noodzetels, voor de regering en Defensie. Maar de bevolking moet het verder voor het grootste deel maar uitzoeken. Thuis onder de eettafel ga je het niet redden.” BVNL wil van Rutte wil weten wanneer er schuilkelders voor de bevolking worden gerealiseerd. “In plaats van te de-escaleren, door het bevorderen van diplomatie en het uitoefenen van internationale druk voor het realiseren van vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, wordt gekozen voor een weg van méér wapens en méér oorlog. Maar als deze escalatie leidt tot een Derde Wereldoorlog, dan zijn wij totaal onvoorbereid. Oorlogje spelen is verwijtbaar gedrag van de premier.” 

BVNL pleit ook voor het uitdelen van jodiumpillen voor het geval van een aanval met kernwapens. “Door op het juiste tijdstip jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met stabiel, ongevaarlijk jodium, waardoor deze minder gevaarlijk radioactief jodium opneemt.”

Snel oprichten ‘Bescherming Bevolking’
BVNL vindt dat het advies van deskundigen om in ons land snel weer een ’Bescherming Bevolking’ (BB) op te richten moet worden opgevolgd. 

“Dat was een organisatie die tijdens de Koude Oorlog uit vrijwilligers bestond en die getraind werden voor nationale noodsituaties. Ze konden bijvoorbeeld schuilplaatsen inrichten, behulpzaam zijn bij evacuaties en medische verzorging faciliteren. Ze konden ook jodiumpillen uitdelen, hadden voedselreserves klaarliggen en beschikten over middelen om aan schoon drinkwater te komen”, aldus Van Haga, die het, zeker gezien de gevaarlijke uitspraken van de premier, verstandig vindt om die organisatie weer te introduceren. “Voor een (kern)oorlog, maar ook voor andere noodsituaties, zoals grootschalige overstromingen.”

Vragen van het lid Van Haga aan de minister-president, inzake ontoereikende voorbereiding op een nucleaire oorlog – te beantwoorden voor de Begrotingsbehandeling Defensie:

1) Bent u bekend met de berichtgeving dat Nederland totaal niet is voorbereid op de toenemende dreiging van een allesvernietigende nucleaire oorlog?

2) Wat vindt u van het feit dat de Amerikaanse president Biden heeft gesteld dat de dreiging van een allesvernietigende nucleaire oorlog op het hoogste niveau is sinds de Cubacrisis? Kunt u in uw beantwoording uw eigen oorlogsretoriek duiden dat de oorlog in de Oekraïne ‘onze oorlog’ is? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3)Hoe reflecteert u op het feit dat experts stellen dat Nederland totaal niet is voorbereid op een mogelijke oorlog? 

4) Wat vindt u ervan dat experts stellen dat we met de huidige systemen nooit het hele land kunnen verdedigen, dat zij constateren dat ons land totaal niet voorbereid is op een eventuele nucleaire aanval en dat onze luchtverdediging niet goed genoeg is? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Wat vindt u ervan dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) benadrukt dat er geen openbare schuilkelders meer zijn die ingezet zullen worden voor noodsituaties en dat de bevolking het voor het grootste deel maar moet uitzoeken? Graag een gedetailleerd antwoord.  

6) Heeft u de bereidheid om, gezien de dreiging van een nucleaire oorlog, jodiumpillen aan de bevolking uit te delen? Zo nee, waarom niet? 

7) Wilt u het advies van deskundigen opvolgen om zo snel als mogelijk weer een ‘Bescherming Bevolking’ (BB) op te richten? Zo nee, waarom niet? 

8) Zou u alsnog willen inzetten op de-escaleren omdat méér wapens en méer oorlog niet tot vrede zullen leiden, maar vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland mogelijk wél? Graag een toelichting hoe u hiervoor internationale steun gaat zoeken en hoe u hiervoor gaat lobbyen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.