Ministerie van VWS betaalt liever dwangsom van belastinggeld dan openheid te geven over mondkapjesdeal

Het ministerie van VWS blijft weigeren openheid van zaken te geven over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Liever betaalt het departement de dwangsom van vijftienduizend euro. Of beter gezegd: laat de burger die betalen.

Schimmige zaakjes
Naar aanleiding van een WOB-verzoek van de Volkskrant om communicatie van toenmalig ‘coronaminister’ Hugo de Jonge over de omstreden mondkapjesdeal met CDA-partijgenoot Sywert van Lienden openbaar te maken, oordeelde de rechter maanden geleden al dat het ministerie hieraan gevolg moest geven. Desondanks heeft VWS dat tot nu toe stelselmatig geweigerd. Volgens minister Helder van Langdurige Zorg zou de rechter ‘te weinig rekening hebben gehouden met de werkwijze van VWS’. Het niet naleven van de gerechtelijke uitspraak kost het ministerie 100 euro per dag. Inmiddels loopt de zaak al zo lang dat de dwangsom is opgelopen tot maar liefst vijftienduizend euro. Maar het ministerie tast met liefde diep de buidel. Het is tenslotte toch maar gemeenschapsgeld. Uw geld dus. Want de burger betaalt voor de schimmige zaakjes van De Jonge en consorten.

BVNL is verbijsterd over deze gang van zaken. “Ondemocratischer, respectlozer en corrupter kan het bijna niet”, vindt Wybren van Haga. “Het ministerie berooft liever de burger dan diezelfde burger eerlijk te vertellen wat er nou eigenlijk gebeurd is, zoals de Wet openbaarheid bestuur (WOB) dat bovendien gewoon voorschrijft. Zonder blikken of blozen wordt het zuurverdiende belastinggeld van de Nederlanders over de balk gesmeten om het eigen malafide handelen te verdoezelen. Dit kabinet kent kennelijk helemaal geen schaamte meer.”

Gemeenschapsgeld klotst tegen de plinten
Is de rechtsgang in Nederland niets meer waard? Het maakt blijkbaar niet uit wat een rechter oordeelt. En wat de wet voorschrijft doet er niet meer toe. De overheid is onschendbaar en de burger vogelvrij. Het land gaat ten onder aan de geldzorgen, we stevenen af op een enorme recessie en steeds meer Nederlanders kunnen het leven niet meer betalen. Maar het gemeenschapsgeld klotst tegen de plinten, als dat het kabinet goed uitkomt. BVNL blijft strijden voor gerechtigheid en het openbaren van de coronawaarheid. Van Haga: “De onderste steen moet en zal boven. En er kunnen niet snel genoeg nieuwe verkiezingen komen.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.