Verlenging ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ is grove schending van de Grondwet

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de – inmiddels alweer vierde – verlenging van de ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’. Deze wet staat vol met zaken die de volksgezondheid, op verschillende vlakken, ernstig schaden. BVNL heeft altijd tegen deze wet gestemd en zal dat ook deze keer weer doen. Grondrechten worden met voeten getreden en dit is onacceptabel.

Het begrip ‘tijdelijk’ heeft de afgelopen twee jaar een volstrekt andere betekenis gekregen. Waar we begonnen met twee weken ‘to flatten the curve’, zitten we twee jaar later vast in een kleverig web van draconische maatregelen, die allesbehalve tijdelijk zijn gebleken. De ‘Tijdelijke wet maatregelen Covid-19’ was bedoeld om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat is, op z’n zachtst gezegd, overduidelijk mislukt. Geen enkele maatregel heeft tot nu het gewenste effect gehad. Ondertussen zijn we twee loodzware jaren van lockdowns en onwetenschappelijke restricties – en daardoor veroorzaakt menselijk leed – verder en zijn we van de regen in de drup beland. Met de inmiddels dominante Omikron-variant is het initiële doel van deze wet – het indammen van het virus –  helemaal een utopie geworden. Het opnieuw verlengen van de wet is dus niet alleen zinloos, het is ook volstrekt absurd.

17.5 miljoen mensen gegijzeld

Sinds begin December dalen de IC-opnames in ons land gestaag. Bovendien is er sprake van ontkoppeling: ondanks het hoge aantal besmettingen, stromen de IC’s leeg. Inmiddels liggen er nog ruim 200 mensen op de Intensive Care; een dusdanig klein aantal dat de toch al wankele rechtvaardiging voor het instellen van verregaande beperkende maatregelen nu helemaal niet meer bestaat. 17.5 miljoen mensen gegijzeld houden voor 200 mensen op de IC zou niet mogelijk moeten zijn. Desondanks sluit de minister van VWS niet uit dat er nog meer verlengingen van de ‘tijdelijke’ wet nodig zijn.

Verlengen tot Sint Juttemis

Het kabinet misbruikt hiervoor een motie van Maarten Hijink van de SP, bedoeld om een einde te maken aan het regeren met tijdelijke wetten en in plaats daarvan in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) een raamwerk op te nemen voor het bestrijden van pandemieën. Deze aanpassing kon volgens voormalig minister van VWS, Hugo de Jonge, echter pas worden gedaan na een ‘uitgebreide evaluatie’. Maar deze evaluatie en het daaropvolgende wetstraject kan nog wel jaren op zich laten wachten. Hiermee wordt dus impliciet gezegd dat de ‘tijdelijke’ wet tot die tijd dus in principe tot Sint Juttemis kan worden verlengd. Een zeer kwalijke zaak, wat BVNL betreft. Wij vragen de huidige minister van VWS dan ook of hij het met BVNL eens dat de aanpak van zijn voorganger in strijd is met de wet.

Recht op gezondheid

En dan is er – niet onbelangrijk – nog de kwestie van de grondrechtenschending. De verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 is in strijd met meer dan tien grondrechten, waaronder het recht op vrije meningsuiting, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Speciale vermelding verdient hierbij overigens de schending van het recht op gezondheid. Dit artikel in de Grondwet wordt nu gebruikt om het coronabeleid en daarmee de tijdelijke wet door te drukken, maar de gezondheidswinst weegt niet op tegen de aantoonbare gezondheidsschade die het coronabeleid aanricht. De mentale gezondheid van jongeren, het sluiten van sportscholen, de gewichtstoename, het afschalen van de reguliere zorg: onze collectieve gezondheid gaat eraan kapot. Inmiddels is zoveel wel duidelijk. De ironie is niet ver te zoeken: een grondrecht wordt geschonden, zogenaamd om juist dat grondrecht te beschermen. Het is misleiding en manipulatie in optima forma.

BVNL wil dat voor wetten waarmee grondrechten worden ingeperkt een tweederde meerderheid nodig is. Daarnaast moet het niet mogelijk zijn dat onze grondrechten met een flinterdunne ministeriële regeling door de minister van VWS uit zijn spreekwoordelijke ‘gereedschapskist’ getrokken worden. Deze ‘tijdelijke’ wet moet nu eindelijk worden ingetrokken. Per direct. En permanent.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.