Update rechtszaak OMT-opnames: Ministerie van VWS blijft informatierecht blokkeren, BVNL zet juridische vervolgstappen

BVNL probeert al bijna een jaar lang de geheime ‘OMT-tapes’ te bemachtigen, die Minister Kuipers van VWS koste wat het kost geheim wil houden. We houden je graag op de hoogte van de laatste stand van zaken. Want terwijl het ministerie vertraagt, blokkeert en liegt, geven wij niet op.

In december 2022, bijna een jaar geleden, diende BVNL een Woo-verzoek in voor het verkrijgen van de ‘onbedoeld en ongewild’ bewaarde opnames van OMT-vergaderingen. Minister Kuipers weigerde deze openbaar te maken, omdat het ‘belang van de Staat’ daardoor in gevaar zou komen. Inmiddels zijn we drie Woo-verzoeken en een gang naar de rechter verder en blijkt steeds meer dat het ministerie met alle geweld de deksel op de doofpot probeert te houden. Hier staan we nu:

Woo-verzoek 1 – de ‘OMT-tapes’
Omdat de bewaarde OMT-opnames niet werden vrijgegeven, deden wij op 5 december 2022 een beroep op de Wet Open Overheid (Woo). Op basis van deze wet kunnen alle burgers informatie opvragen bij de overheid. De overheid reageerde niet binnen de daarvoor gestelde zes weken op dit verzoek, maar kwam pas op 17 maart – ruim 14 weken na het verzoek en dus 8 weken later dan wettelijk toegestaan – met een besluit en bovendien pas nadat BVNL naar de rechtbank was gegaan om dit af te dwingen.

Het besluit van 17 maart betrof een afwijzing van het verzoek om de OMT-tapes openbaar te maken. Deze afwijzing was nagenoeg niet gemotiveerd. Hiertegen heeft BVNL bezwaar ingesteld bij het Ministerie van VWS. Ook dit bezwaar is afgewezen. Daarom zijn wij een procedure bij de rechtbank Haarlem begonnen. In deze procedure heeft het ministerie tot op heden niet gereageerd en vertraagt zij zodoende het proces. 

Woo-verzoek 2 – Afspraak met OMT-leden
Omdat het ministerie van VWS zich – in het kader van het niet openbaar maken van de OMT-tapes – onder meer bedient van het argument dat: ‘afspraken gemaakt met de leden van het OMT zich hiertegen verzetten’, heeft BVNL op 3 april 2023 via een tweede Woo-verzoek verzocht om die afspraken. Het betreft afspraken gemaakt met de leden van het OMT, aangaande de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen van het OMT. Ook op dit verzoek reageerde het ministerie niet op tijd. Een nieuwe gang naar de rechtbank volgde. Die heeft het ministerie opgelegd een besluit te nemen onder oplegging van een dwangsom voor iedere dag dat het ministerie verzuimde. Pas toen heeft het ministerie – op 1 september 2023 – een besluit genomen. Dit betreft een gedeeltelijke toewijzing, waarbij documenten mbt de werkwijze en aanverwante zaken werden vrijgegeven. Deze documenten zijn irrelevant en komen niet tegemoet aan het Woo-verzoek dat door BVNL is gedaan en bevatten geen informatie over afspraken met het OMT en/of haar leden over vertrouwelijkheid. Sterker nog, door het ministerie wordt beweerd dat dergelijke afspraken er niet zijn, of althans niet voorkomen op de lijst met relevante stukken. Hiermee spreekt het ministerie spreek zichzelf dus tegen. BVNL heeft daarom bezwaar ingesteld bij het ministerie. Deze procedure loopt nog.

Woo-verzoek 3 – interne communicatie
Aangezien BVNL wordt tegengewerkt in de pogingen om informatie te verkrijgen vanuit het Ministerie van VWS is er op 23 maart 2023 een derde Woo-verzoek gedaan. Dit Woo-verzoek heeft betrekking op communicatie – binnen het ministerie en de overheid – over de eerdere Woo-verzoeken. Het ministerie heeft op 22 mei 2023 een besluit genomen waarbij de verzochte informatie deels openbaar is gemaakt. Hieruit blijkt dat de Minister van VWS en de Minister van LZS zelf rechtstreeks geïnformeerd wilden worden over de informatieverzoeken van BVNL. Ook dienden concept-besluiten altijd aan hen te worden voorgelegd. Dit is opmerkelijk, omdat de afhandeling van een Woo-verzoek doorgaans een ambtelijke afweging is, waarbij een minister zichzelf niet betrekt. Aangezien de Minister van VWS zelf betrokken was bij het OMT in de periode waarop de betreffende Woo-verzoeken betrekking hebben, geeft dit te denken. 

Omdat een deel van de informatie waarom is verzocht wederom niet openbaar is gemaakt door het ministerie –  het betreft onder meer app- en sms-contacten tussen de minister en de (voormalig) OMT-leden – is BVNL tegen het besluit van 22 mei in bezwaar gegaan. Op 13 oktober heeft het ministerie aangegeven dat zij de verzochte informatie niet vrij zal geven, omdat deze er niet zou zijn. Gezien de beslissing op het bezwaar van 13 oktober ziet BVNL zich genoodzaakt ook tegen dat besluit een beroep bij de rechtbank in te stellen. 

Achterhalen van de waarheid
Om erachter te komen wat er op de opnames staat die het ministerie met alle geweld geheim wil houden, is het belangrijk dat wij onze missie voor het achterhalen van de waarheid achter het coronaschandaal in de Tweede Kamer kunnen voortzetten. Een stem op BVNL op 22 november, is een stem voor transparantie en gerechtigheid. Wij zullen er alles aan blijven doen om te achterhalen waarom welke keuzes zijn gemaakt en door wie. Het coronabeleid en de maatregelen hebben grote schade aangericht en Nederland heeft recht om te weten wat er precies gebeurd is. BVNL zal zich daarvoor onverminderd blijven inzetten. Wij willen iedereen die ons de afgelopen jaren heeft gesteund in deze strijd, ons van advies en informatie heeft voorzien en er middels donaties voor heeft gezorgd dat wij een juridische procedure hebben kunnen starten heel erg bedanken. Wij geven niet op en hopen dat we na 22 november onze missie voort kunnen zetten.

In het Belang van Nederland.  

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.