QR-codes toch beperkt geldig, papieren bewijzen helemaal afgeschaft

Het zou niet gebeuren, maar zoals we inmiddels wel gewend zijn van het coronabeleid, bieden in het verleden gedane beloftes geen garantie voor de toekomst. Deze week werd aangekondigd dat het coronatoegangsbewijs (CTB) zonder booster vanaf 1 februari nog maar beperkt geldig is. Neemt u geen zogenaamde ‘oppepprik’, dan bent u na verloop van tijd dus gewoon weer ‘ongevaccineerd’. En wordt u uitgesloten van het maatschappelijk leven.

Het loopt geen storm voor de booster. Na bijna twee jaar van lockdowns, beperkingen en agressieve vaccinatiedrang – zonder resultaat – zijn steeds meer Nederlanders het zat. Blijven prikken om hun vrijheid af te kopen zien velen niet meer zitten. En terecht. Maar dat is een domper voor het kabinet, dat met alle geweld iedereen wil boosten. Waar voormalig minister van VWS, Hugo de Jonge, nog beloofde dat het nemen van een booster geen vereiste was voor het behouden van de QR-code, blijk je nu zonder extra spuit toch binnen afzienbare tijd je prikprivileges te verliezen. Het is namelijk nodig om één Europese lijn te trekken mbt de geldigheid  van het CTB, is de verklaring. Daarom is vanaf 1 februari een digitaal vaccinatiebewijs zonder booster nog maar 9 maanden geldig, een digitaal herstelbewijs nog maar 6 maanden en een papieren CTB nog maar 3 maanden. Vanaf 1 april vervalt het papieren bewijs zelfs volledig, meldt RTL Nieuws. Wat BVNL betreft is dit bedrog van de bovenste plank.

Geen kopje koffie voor opa en oma

Maandenlang is het Nederlandse volk voorgehouden dat vaccineren ‘de enige uitweg’ uit deze crisis was. Dat de vaccins de heilige graal waren. Inmiddels is overduidelijk – en wetenschappelijk aangetoond bovendien – dat dit in het geheel niet het geval is. De effectiviteit van de vaccins is vele malen minder dan verwacht, er wordt geen transmissie mee voorkomen en gevaccineerde mensen raken nog steeds besmet en worden ziek. Dit heeft het fundament onder het inzetten van een QR-code voor toegang tot het openbare leven volledig weggeslagen. Aan het CTB nu ook nog eens een houdbaarheidsdatum geven, op straffe van uitsluiting als men niet opnieuw een ineffectief vaccin neemt, kan dus al helemaal niet. Bovendien vraagt BVNL zich af of het kabinet dan ook aan iedere burger een gratis smartphone gaat verstrekken. Tenslotte is er een grote groep ouderen die die niet heeft. En misschien ook helemaal niet wil. Maar het kabinet vindt het kennelijk prima als opa en oma na twee jaar isolatie en leven in angst geen kopje koffie meer kunnen drinken in een restaurant, omdat zij niet digitaal vaardig (willen) zijn.

Inclusiviteitsagenda

Het kabinet heeft discrimineren inmiddels tot een kunst verheven. Na medische discriminatie, wordt daar nu leeftijds,- en analoge discriminatie aan toegevoegd. BVNL vraagt zich af hoe dit te rijmen valt met de inclusiviteitsagenda van het kabinet, want het getuigt van weinig respect en coulance voor non-digitale burgers. Het moet afgelopen zijn met het doen van valse toezeggingen en het slinks manipuleren van mensen tot het nemen van een vaccin en het gebruik van een digitale QR-code. Vaccineren zou te allen tijde een vrije keuze van het individu moeten zijn en niemand zou te boek moeten staan als ziek tot hij/zij zich digitaal gezond heeft bewezen. BVNL wil af van het CTB, zowel digitaal, als op papier. En vooral ook van alle loze beloftes van een kabinet, dat zich gesteld ziet voor de gevolgen van een volstrekt mislukte salescampagne, omdat het product dat zij aan de burger proberen te slijten simpelweg een kat in de zak is.    

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.