OVV-rapport over coronabeleid illustreert bestuurlijk failliet van Nederland

Wybren van Haga: “Dit rapport leest als het script van een slechte film.”

‘Nauwelijks kritisch’ noemt Tweede Kamerlid Wybren van Haga het 1e deelrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het beleid van maart tot september 2020. “Wat dit rapport wél laat zien, is wat een chaos en onkunde er heerst bij onze bestuurders”, aldus Van Haga.

Er was geen ramp
“Het lezen van dit eerste rapport van de OVV is een hallucinante ervaring”, vindt Van Haga. “Het is bijna niet te bevatten dat wij tegen wil en dank als figuranten hebben opgetreden in deze volslagen idiote rampenfilm. Er was helemaal geen ramp, er was geen dappere redder in nood en er was al helemaal geen happy end. Maar er was wel een totaal gebrek aan visie en leiderschap in Nederland. Eigenlijk is dat de enige conclusie die je uit dit rapport kunt trekken. Dat is de enige les die wij zouden moeten leren van de coronacrisis: Nederland is bestuurlijk failliet. En het is zaak dat wij weer gaan zorgen voor sterk een daadkrachtig leiderschap, met gezond verstand.”

Kabinet deed maar wat
BVNL blijft erop wijzen dat niet het coronavirus, maar het coronabeleid slachtoffers heeft gemaakt. Het beleid was gestoeld op verkeerde data, verkeerde aannames en verkeerde modellen. Onterechte angst werd politiek ingezet. De ‘stille ramp’ voltrok zich in de verpleeghuizen niet zozeer omdat er te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen waren, maar omdat onze ouderen werden opgesloten en daardoor eenzaam moesten sterven. Er voltrok zich een maatschappelijke ramp, omdat er volstrekt ongefundeerde maatregelen werden genomen, die meer kwaad dan goed deden. “Het kabinet deed maar wat. Er werd gehandeld vanuit de waan van de dag, de cijfers klopten niet, het OMT had een te eenzijdige samenstelling en teveel macht. Er werd gekonkeld in achterkamertjes en de burgers werden verkeerd geïnformeerd”, aldus Van Haga. “Drie jaar later kampen wij met een economische kaalslag en rapporteert het CBS aanhoudende oversterfte, die waarschijnlijk het jammerlijke resultaat is van de gevolgen van het coronabeleid. De lockdowns zorgden waarschijnlijk voor disproportioneel veel gezondheidsschade en oversterfte. Kortom: het middel was vele malen erger dan de kwaal. En daarvoor hebben wij vanaf het allereerste begin gewaarschuwd.”

Van Haga: “De enige recensie die ik de coronahorrorfilm dan ook kan geven: stem ze weg op 15 maart. Zodat wij, als ons wel een échte ramp treft, door échte leiders worden gered. In het belang van Nederland.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.