Oversterftedebat: meer, vollediger en transparanter onderzoek vereist

Wybren van Haga: “Waarom wordt er wel uren gepraat over de formatie, maar wordt dit vraagstuk afgeraffeld?”

Op donderdag 15 februari debatteert de Tweede Kamer eindelijk over de aanhoudende ‘onverklaarbare’ oversterfte. Maar: na maanden van uitstel wordt dit belangrijke debat in een schamele drie uur afgeraffeld en komt er bijna niemand opdagen. BVNL wil weten: waarom zijn de sterfteberekeningen veranderd? Hoe kunnen er conclusies getrokken worden uit onvolledige en vervuilde data? En waarom wordt er nog steeds niet gekeken naar een eventueel causaal verband tussen de coronavaccinaties, Post-Covid, vaccinatieschade en de oversterfte?

Poppetjes gezien, doofpotje dicht?
Het oversterfte-onderzoek is een versnipperd geheel van allemaal verschillende deelonderzoeken, die niet op elkaar werden afgestemd en bovendien allemaal te weinig geld en te weinig data kregen om echt gedegen resultaten te kunnen opleveren. De onafhankelijkheid en toetsing is ver te zoeken. BVNL is dan ook benieuwd welke conclusies de Tweede Kamer hieraan gaat verbinden en of de paar Kamerleden die zich hebben ingeschreven voor dit debat demissionair minister Dijkstra hierover kritisch zullen bevragen en zullen eisen dat het oversterfteboek hiermee niet dichtgeslagen wordt, maar juist een nieuw hoofdstuk krijgt. Wybren van Haga: “Het is goed dat dit debat eindelijk gevoerd wordt, maar daarmee zijn we er nog lang niet. Inmiddels sterven er al jaren meer mensen dan verwacht en het beperkte onderzoek dat er nu gedaan wordt is eigenlijk niet meer dan een startpunt. Een verklaring voor de aanhoudende oversterfte vereist breed onderzoek, dat de coronacrisis, het coronabeleid en de effecten daarvan op vele fronten onder de loep neemt. Wat is er bijvoorbeeld gebeurd bij de triage in de ziekenhuizen? Welke diagnostische protocollen zijn veranderd of niet opgevolgd en welke gevolgen, zowel op de lange als de korte termijn, heeft dat (gehad) voor de zorg voor en gezondheid van mensen? Gaat de minister erkennen dat de coronavaccinaties toch wel veel meer bijwerkingen hadden dan gedacht en dat Post-Covid-patiënten misschien veel vaker vaccinatieschadeslachtoffers zijn dan steeds werd volgehouden? Waarom buitelen de media over elkaar heen om te roepen dat de coronamaatregelen zo effectief waren en zoveel doden hebben voorkomen, terwijl ze op het Ministerie van VWS ook weten dat er geen echte evaluatie is geweest en de negatieve effecten en de mogelijk daardoor veroorzaakte meer- en vroegsterfte dus ook niet in kaart gebracht zijn? Waarom is er geen overkoepelende onderzoeksvraag gesteld en is er geen grootschalig samenwerkingsverband opgezet van onafhankelijke onderzoekers? Het zou ontzettend kwalijk zijn als de Tweede Kamer zich met een kluitje in het riet laat sturen met een debatje voor de bühne. Poppetjes gezien, doofpotje dicht? Na de coronaramp zijn ze ons meer verschuldigd.”

Sociaal en medisch experiment
BVNL heeft steeds gevraagd: wat is de nevenschade? Inmiddels weten we dat die enorm is. Van Haga: “Bovendien moeten we ons realiseren dat de overheid met het coronabeleid een enorm risico heeft genomen met de publieke gezondheid, met de levens van mensen. Het was een ongecontroleerd sociaal en medisch experiment waar we aan onderworpen zijn. Met grote gevolgen voor de hele samenleving, zowel op individueel als collectief niveau. Dat mogen we niet geruisloos aan ons voorbij laten gaan, omdat de crisis nu ‘voorbij’ is. Want het is niet voorbij. Sterker nog, misschien is het eigenlijk pas net begonnen. De komende jaren zullen we de gevolgen ervan moeten ondervinden en we dragen de rekening over aan onze kinderen. Fouten kunnen altijd gemaakt worden, dat gebeurt in iedere crisis. Maar de vraag is dan wel: was dat te voorkomen geweest als we realistischer, feitelijker en meer proportioneel te werk waren gegaan? Zijn er mensen geweest die ongefundeerd de wet hebben overtreden en welke perverse belangen hebben er meegespeeld bij het maken en uitvoeren van het coronabeleid? Dat er een hele dag lang oeverloos wordt gebakkeleid over het X-gedrag van formerende partijen, terwijl de oversterfte er in een paar uurtjes doorheen gejaagd wordt, vind ik weer tekenend voor hoe verkeerd de prioriteiten in Den Haag liggen. Wat er echt toe doet, wordt onder het tapijt weggemoffeld, zodat de burger weer afgeleid kan worden met zaken die er niet toe doen. Maar BVNL pakt wel door. Wij blijven wel echt zoeken naar de reden dat zoveel mensen ‘opeens’ en veel te vroeg sterven. Als we echt lessen willen trekken uit de coronacrisis, dan moeten we de fouten die er gemaakt zijn ook onder ogen durven zien. Maar ik vraag mij ten zeerste af of ze in Den Haag wel willen leren.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.