Oversterfte bewust verkleind op coronadashboard? BVNL eist opheldering

De oversterftecijfers van 2021 zijn op het coronadashboard aanzienlijk naar beneden teruggeschroefd. De normale marges die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert zijn aangepast. BVNL wil weten waarom er aan creatief boekhouden is gedaan.

Oversterfte als hot topic
Er is sprake van oversterfte in een land als er in een bepaalde week/maand meer mensen overlijden in vergelijking met dezelfde week/maand in andere jaren. Hierbij worden bepaalde marges gehanteerd, waarbinnen er meer of minder mensen kunnen overlijden, zonder dat er dan gelijk sprake is van een uitzonderlijke situatie. Vallen de sterfgevallen boven of onder die marges, dan spreken we van over- of ondersterfte. De oversterfte was tijdens de coronacrisis een hot topic. Tenslotte hoorden we steeds over enorme aantallen mensen die stierven door Covid-19 en de zorgwekkende oversterfte waarin dat resulteerde. Een illustratie van het grote coronagevaar en daarmee dus een rechtvaardiging voor alle maatregelen die ons de afgelopen twee jaar werden opgelegd. “Het heeft er alle schijn van dat dit is gedaan om de coronasterfgevallen aan te dikken. Een overheidsdashboard dat zo handelt moet direct worden ontbonden,” vindt Wybren van Haga. De vaccins waren de ‘enige uitweg’ uit de coronacrisis, hield toenmalig minister Hugo de Jonge van VWS Nederland maandenlang voor. Hoe kan het dan dat het coronadashboard half december op verschillende momenten in 2021 toch flinke oversterfte liet zien? En vooral: hoe kan het dat diezelfde oversterfte in datzelfde coronadashboard eind december 2021 opeens een heel stuk lager was?

Schokkende conclusies
De afgelopen tijd is de coronadata door verschillende mensen en groepen uit de samenleving geanalyseerd. Openbaar gemaakte WOB-verzoeken lieten al verscheidene keren zien dat het ministerie van VWS en het kabinet op discutabele manieren hebben gehandeld tijdens de coronacrisis. Ook over de oversterfte zijn al eerder vragen gesteld en er werd door verschillende politieke partijen verzocht om een onafhankelijk onderzoek. Tot op heden is daar nog altijd niets van terecht gekomen. Dat er nu (bewust) geknoeid lijkt met het coronadashboard, doet bij BVNL opnieuw alarmbellen rinkelen. Opiniepeiler Maurice de Hond geeft op zijn website een uiteenzetting over deze kwestie, gebaseerd op bevindingen en analyses van verschillende bronnen. De conclusies zijn op zijn zachtst gezegd schokkend. Naar het zich laat aanzien zijn de sterftemarges op het coronadashboard dusdanig aangepast, zowel met terugwerkende kracht als naar de toekomst, dat de (verwachte) oversterfte een stuk minder groot is dan eerder in dezelfde data – en nog altijd in de data op de website van het CBS zelf – werd voorgesteld. Is dit voortschrijdend inzicht, of een geval van lying with statistics? BVNL vreest het ergste.

Natte vingerwerk
Het coronadashboard is door het ministerie van VWS eigenhandig en bewust aangepast, om een ander beeld te schetsen dan de officiële cijfers en marges van het CBS laten zien. Hoe kan dat en waarom is het blijkbaar niet de bedoeling dat het volk daarvan op de hoogte is? Opnieuw wordt duidelijk dat het kabinet doet aan creatief boekhouden met coronacijfers. Wat probeert men hier allemaal te verdoezelen? Wie het weet, mag het zeggen. “Het gegoochel met cijfers met het doel om mensen angst aan te jagen moet afgelopen zijn,” aldus Wybren van Haga. Juist in een gezondheidscrisis is het van groot belang dat er openheid van zaken wordt gegeven over dergelijke cruciale data, dat cijfers voorzien worden van adequate en onafhankelijke duiding en analyse (dus niet door semi-overheidsinstanties), zodat beleid gemaakt kan worden dat daadwerkelijk gestoeld is op feiten, kennis en wetenschap. Het coronabeleid heeft daar, het blijkt maar weer, weinig mee van doen. Het is natte vingerwerk van mensen die stelselmatig proberen om de waarheid te verdraaien. Maar deze komt uiteindelijk altijd boven water.

Vragen aan de minister van VWS, inzake het wegmoffelen van oversterfte op coronadashboard:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Coronadashboard moffelt oversterfte weg’?

2) Waarom heeft het Coronadashboard oversterfte weggemoffeld? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat een dashboard van de Rijksoverheid te vertrouwen moet zijn en geen cijfers moet vervalsen om het aantal Coronasterfgevallen aan te dikken? Zo ja, wilt u het Coronadashboard per direct ontbinden?

4) Heeft u de bereidheid om cruciale analyses (o.a. over de oversterfte) door onafhankelijke deskundigen te laten uitvoeren en niet door (semi-) overheidsinstanties, zodat het gegoochel met cijfers met het doel om mensen Corona angst aan te jagen tot het verleden gaat behoren? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.