Onderzoek haalt 1/2/3-G protocol onderuit, BVNL wil voorstel direct van tafel

Als het 1/2/3G protocol al ergens op gestoeld was, dan is de wankele basis die hiervoor was, inmiddels volledig onderuit gehaald. Onderzoek van de TU Delft, UMC Utrecht en Populytics laat zien dat het effect van deze protocollen – als dat er al was – door Omikron sterk is gedaald. Er is dan ook geen rechtvaardiging meer voor het invoeren van dergelijk beleid. Desondanks liggen de voorstellen hiervoor nog altijd op tafel. BVNL roept het kabinet ter verantwoording.

Er wordt door het kabinet al een tijd gehint op en geflirt met de mogelijke invoering van een 2G/3G protocol voor de hele samenleving. Toegang tot horeca, onderwijs en zogenaamde niet-essentiële winkels en voorzieningen zou dan alleen nog mogelijk zijn voor mensen die gevaccineerd zijn tegen, of hersteld zijn van Covid-19. Niet alleen is dit discriminatoir en bovendien een regelrechte schending van de Grondwet, de wetenschappelijke onderbouwing voor een dergelijk protocol is op z’n minst wankel. Tenslotte is inmiddels duidelijk dat vaccineren geen transmissie voorkomt; gevaccineerde mensen kunnen het virus nog steeds overdragen op anderen. Daarnaast is gebleken dat immuniteit verkregen door een natuurlijke infectie vele malen robuuster is dan immuniteit verkregen na vaccinatie. Bovendien weten gevaccineerde mensen vaak niet dat ze geïnfecteerd en besmettelijk zijn, omdat ze veelal minder, of helemaal geen, symptomen hebben. Zij wanen zich hierdoor dus onterecht veilig, terwijl ze potentieel veel mensen zouden kunnen besmetten. Desondanks lijkt het kabinet nog altijd aan te sturen op het onterecht uitsluiten van een grote groep mensen. BVNL vindt dit ontoelaatbaar en wil dat de gesprekken hierover per direct gestaakt worden.

Overdreven horrorscenario’s

“Uit de onderzoeksdata blijkt duidelijk dat een 2 of 3G-protocol volledig ondergraven wordt door de hoge besmettelijkheid van de Omikronvariant,” aldus Wybren van Haga. “Deze variant verspreidt zich vliegensvlug en de vaccins die op dit moment worden gebruikt werken hier veel minder goed tegen. Dit zou betekenen dat je letterlijk overal, dus ook op de werkvloer en zelfs op school, een 2,- of 3G beleid zou moeten invoeren. Niet alleen is dat volstrekt idioot en onwenselijk, het effect ervan is ook nog eens marginaal.” Volgens de onderzoekers zou alleen een 1G-beleid (iedereen voor alles testen) nog enigszins zoden aan de dijk zetten voor het inperken van de verspreiding van Omikron. Het lijkt BVNL evident dat dat onmogelijk is. “Van mensen verlangen dat ze zich voor iedere werkdag, of ieder winkelbezoek, laten testen is volslagen absurd,” vindt Van Haga. “Dat gaan mensen natuurlijk niet doen. En terecht. Het is inmiddels duidelijk dat er nauwelijks meer iemand ernstig ziek wordt en dat de ziekenhuizen helemaal niet volstromen met coronapatiënten. De horrorscenario’s die ons zijn voorgeschoteld zijn – weer – compleet overdreven gebleken. Nu nog steeds volhouden dat een 1/2/3G-beleid nodig is om een zogenaamd zorginfarct te voorkomen is dus ridicuul. Wie gelooft dit nu nog?”.

Al bijna twee jaar lang is ons voorgehouden dat we vooral moeten vertrouwen op de wetenschap. En nu de wereldwijde, wetenschappelijke, data laat zien dat het eind van de pandemie in zicht is, dat het coronavirus weliswaar onder ons blijft, maar dat we ermee zullen moeten – en kúnnen – leven, keert het Nederlandse kabinet de wetenschap de rug toe. Dit is niet te verdedigen. BVNL is mordicus tegen welk G-protocol dan ook. Wij staan pal voor de vrijheid en lichamelijke integriteit van alle Nederlanders. BVNL zegt nee tegen 1/2/3-G. Waar en wanneer dan ook.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.