Minister Kuipers weigert vrijgeven OMT-opnames na Woo-verzoek. BVNL gaat in beroep

Wybren van Haga: “Dat een Kamerlid naar de rechter moet stappen voor informatie, is beschamend.”

Nadat vorig jaar bekend werd dat er ‘onbedoeld en ongewild’ opnames van OMT-vergaderingen bewaard waren gebleven, terwijl minister Kuipers dit eerder ontkende, diende BVNL een Woo-verzoek in voor het vrijgeven hiervan. Na het ruimschoots overschrijden van de termijn voor de behandeling, kwam de minister afgelopen weekend met een reactie: hij ‘weigert’. Nederland mag niet weten wat er in het OMT besproken werd.

Gedegen verslaglegging in crisistijd
Het ‘goed functioneren van de Staat’ en de ‘vrije gedachtevorming’ zouden in het geding komen als het Ministerie van VWS de per abuis bewaarde opnames ter beschikking stelt. Echter, deze verschoningsgrond van artikel 68 van de Grondwet, waarin wordt bepaald dat het kabinet verplicht is om een Kamerlid alle informatie te verstrekken waar hij/zij om vraagt, wordt door minister Kuipers niet beargumenteerd. Een juridische onderbouwing voor het beroep op deze uitzonderingsbepalingen blijft al maanden uit. “Geheel conform de corona-doofpot-strategie”, aldus Wybren van Haga, die inmiddels een advocaat in de arm heeft genomen om de ‘OMT-tapes’ aan het Ministerie van VWS te ontfutselen. “Sowieso zijn wij van mening dat dit soort opnames eigenlijk standaard bewaard moeten blijven. Helemaal als het gaat om crisisbestrijding. Het is belangrijk om gedegen verslaglegging te hebben van belangrijke besluitvorming. Door geluidsopnames te bewaren kan later gereconstrueerd worden wat er is gezegd, door wie en waarom welke besluiten zijn genomen. Alleen al voor de noodzakelijke evaluatie van crisisbeleid is dat cruciaal. Dat dat op dit moment geen staand beleid is, prima, maar nu deze opnames er toch zijn, zie ik niet in waarom deze per se geheim moeten blijven. Kennelijk zijn er in die vergaderingen dingen gezegd die kunnen leiden tot verontwaardiging en/of vragen over het coronabeleid.”

BVNL is de schimmigheid rondom de coronabesluitvorming flink zat. “Het kabinet traineert de evaluatie van deze crisis aan alle kanten. Woo-verzoeken worden tergend langzaam behandeld en de helft van de informatie wordt alsnog niet verstrekt. Het ene na het andere smoesje komt voorbij om geen data te hoeven leveren, of echte transparantie onmogelijk te maken. De wet wordt omzeild zonder dat daarvoor een sluitende argumentatie wordt gegeven. Het is volstrekt absurd dat een minister gewoon zegt ‘ik weiger’ als een Kamerlid gebruik maakt van zijn recht op informatie. Ik vind het bedroevend en vooral ook beschamend dat het nodig is, maar ik zie inmiddels geen andere weg meer dan naar de rechter te stappen. Maar dat het zover heeft moeten komen in onze parlementaire democratie vind ik wel een dieptepunt.”

Van Haga zal tijdens het debat verschillende moties indienen voor het alsnog vrijgeven van de geluidsopnames van de OMT-vergaderingen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.