Minister Kuipers baseert zich op verkeerde conclusies van de Gezondheidsraad om kindervaccinatie te verdedigen

In het coronadebat van donderdag 20 januari stelde Wybren van Haga vragen over het nut en de afweging van het vaccineren van jonge kinderen tegen het coronavirus. Hierop beweerde minister Kuipers dat de verwachting van de Gezondheidsraad is dat nog zo’n 100 kinderen na een infectie de ernstige ontstekingsreactie MIS-C zullen ontwikkelen. Dat is schromelijk overdreven. Het werkelijke aantal ligt de helft lager, aldus Fritsander Lahr, ingenieur en statisticus.

Op dit moment worden kinderen in de leeftijdsgroep van 5-11 jaar uitgenodigd voor de coronavaccinatie. Maar waarom zouden zij geprikt moeten worden, terwijl inmiddels heel duidelijk is dat kinderen van dit virus niets te vrezen hebben én dat velen van hen de infectie bovendien al lang natuurlijk hebben doorgemaakt en dus beschermd zijn? BVNL vindt het faliekante onzin dat we onze jonge kinderen massaal moeten gaan inspuiten met een experimentele mRNA-injectie, zogenaamd om anderen te beschermen. Vaccineren doe je voor jezelf en kinderen hebben bij deze prik voor henzelf geen belang. Het inzetten van kinderen als ‘immunologisch schild’ is dus verwerpelijk en ethisch onverantwoord. Maar nu blijkt ook nog dat de nieuwe minister van VWS verkeerde en verouderde cijfers van de Gezondheidsraad gebruikt, om de ‘kinderprik’ te verantwoorden.

Minder dan de helft

Fritsander Lahr verbaast zich uitermate over de data waarop minister Kuipers zich baseert. Die is namelijk al sterk verouderd. De actualisatie van de Gezondheidsraad waar Kuipers naar verwijst, haalt een rapport aan van o.a. de Nederlandse kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning, waarin de volgende conclusie wordt getrokken:

‘Uit herhaaldelijk onderzoek blijkt een hoge aanwezigheid van SARS-CoV-2 infecties in kinderen, vergelijkbaar met die in volwassenen. Dit suggereert dat, na 20 maanden pandemie, 2/3 van de Nederlandse kinderen jonger dan 12 jaar, een corona-infectie heeft doorgemaakt.’

Lahr: “Volgens dit rapport was tot en met oktober 2021 tweederde van de kinderen in Nederland al geïnfecteerd geweest. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en zijn er, o.a. in de najaarsgolf, alweer veel meer kinderen geïnfecteerd geraakt. Volgens de cijfers van het RIVM zijn er tussen 5 november 2021 en 18 januari 2022 nog ongeveer 170.000 kinderen in de leeftijd van 5-11 positief getest. Niet alle infecties worden op deze manier gevonden, dus dit is een conservatieve schatting. Van de 1,2 miljoen kinderen in deze leeftijdsgroep is dit zo’n 14%. Kortom: dat betekent dat niet 67 procent, maar ruim 81 procent van de kinderen in deze leeftijdsgroep inmiddels al geïnfecteerd is geraakt. Ervan uitgaande dat – volgens de Gezondheidsraad – 1 op 4000 kinderen de ontstekingsreactie MIS-C krijgt na een corona-infectie, blijven er dan 180.000 niet geïnfecteerde kinderen over. Dit zou vervolgens maximaal tot 45 te verwachten MIS-C gevallen leiden. Minder dan de helft van de 100 die de Gezondheidsraad en de minister nu noemen.”

Onverdedigbaar

Het is in de coronacrisis steeds een hot topic geweest: ‘desinformatie’ en ‘nepnieuws’. Het is belangrijk dat we de Nederlanders gedegen en eerlijk informeren, is het credo van het kabinet. BVNL vraagt zich af hoe de verouderde en daarmee misleidende informatie die de minister geeft hierin past. Waarom gebruikt minister Kuipers cijfers die al lang niet meer actueel zijn? Waarom bedient het kabinet zich – stelselmatig bovendien – van verouderde data, terwijl het zich zou moeten realiseren dat we ons gesteld zien voor een snel veranderende situatie, die vereist dat men zich altijd baseert op de meest recente data? Hoe moeten ouders een daadwerkelijk geïnformeerde en weloverwogen keuze maken mbt de gezondheid van hun kind, als zij simpelweg niet juist geïnformeerd worden? En is het nu werkelijk de bedoeling dat wij de ruim 1 miljoen gezonde kinderen, die de infectie al lang hebben doorgemaakt en dus robuuste afweer hebben ontwikkeld, gaan inenten met een vaccin dat zij überhaupt niet eens nodig hebben? BVNL vindt dit onverdedigbaar en roept de minister van VWS op tot herziening van zijn woorden en het leveren van de correcte, actuele informatie en cijfers aan de Nederlanders. Daar hebben ouders en daar heeft heel Nederland recht op.

Bron: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.10.21267600v1 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.