Meerdere ambtsmisdrijven gepleegd tijdens coronacrisis

Wybren van Haga: “Een nieuwe communistische heilstaat is het doel”

BVNL eist opheldering over berichtgeving dat tijdens de coronacrisis meerdere ambtsmisdrijven zijn gepleegd.  Na uitgebreid WOB-onderzoek is gebleken dat ambtenaren, de Tweede Kamer en ministers grondwettelijke rechten van burgers op allerhande manieren hebben omzeild, overtreden en uiteindelijk vastgelegd in een nieuwe wet: de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm).

“Uit WOB-onderzoek blijkt dat de grondwet in de coronacrisis vanaf het begin ernstig onder druk heeft gestaan, met de mondkapjesplicht, de anderhalve meter, de quarantainevoorschriften en de lockdowns. Ambtenaren waren zich ervan bewust dat voor al deze maatregelen weinig tot geen wetenschappelijk bewijs was, zo blijkt uit de stukken,” aldus Van Haga. De WOB-documenten laten daarnaast zien dat ambtenaren en ministers maandenlang bezig zijn geweest met het uitwerken van wetsvoorstellen die de Grondwet met voeten zouden hebben getreden. “Denk daarbij aan pogingen om het verbod op met stemverheffing bij meedoen aan demonstraties erdoor te krijgen, telefoongegevens van iedere burger ongevraagd te gebruiken, computernetwerken van bedrijven te doorzoeken, huizen binnen te dringen, lichamelijk onderzoek verrichten, gezonde burgers in quarantaine te plaatsen en meer van dit soort zaken, die fundamentele rechten en vrijheden van burgers ernstig inperken. Men wil een nieuwe communistische heilstaat.” 

BVNL haalde 268.000 handtekeningen op tegen coronadiscriminatie en benadrukt al maandenlang dat de maatregelen niet stroken met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; wetgeving die boven de Nederlandse wetgeving staat. 

Van Haga: “Ministers en ambtenaren zijn hoeders van de Grondwet. Zij moeten burgerrechten beschermden. Maar in plaats daarvan, werden deze door hen vertrapt.” BVNL blijft zich sterk maken om wedijveren om Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, die op verschillende punten in conflict is met de Grondwet, te krijgen waar hij thuishoort: in de prullenmand. “Uit de beslispuntennotitie van 27 mei 2020 blijkt duidelijk dat de opdracht aan de ambtenaren die hier willens en wetens aan hebben meegewerkt helder was: een wettelijke grondslag te krijgen voor een grondrechtenbeperking. Omdat op grond van Artikel 120 geen enkele rechter deze coronawet mag toetsen aan de Grondwet, zijn er met de ondertekening van de Twm op grond van Hoofdstuk 1, artikel 1, lid 2 van de wet ‘Ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen’ door drie ministers ambtsmisdrijven gepleegd. Dit geldt bovendien ook voor iedere ambtenaar die hieraan meegewerkt heeft.” 

Vragen van het lid Van Haga aan de minister-president, inzake het plegen van meerdere ambtsmisdrijven tijdens coronacrisis:

1) Bent u bekend met het artikel ‘WOB-verzoeken onthullen meerdere ambtsmisdrijven’?

2) Wat vindt u van het feit dat uit het WOB-onderzoek blijkt dat ambtenaren zich ervan bewust waren dat voor de ingevoerde coronamaatregelen weinig tot geen wetenschappelijk bewijs was? 

3) Waarom heeft u vanaf het begin van de coronacrisis de Grondwet ernstig onder druk gezet met de mondkapjesplicht, de anderhalve meter, de quarantainevoorschriften en de lockdowns, terwijl u wist dat er geen tot nauwelijks bewijs was dat deze rigoreuze maatregelen enig soelaas zouden bieden? 

4) Wat vindt u van het feit dat uit de WOB-stukken blijkt dat ambtenaren en ministers maandenlang bezig zijn geweest met het uitwerken van wetsvoorstellen die de Grondwet met voeten zouden hebben getreden? U moet daarbij denken aan pogingen om het verbod op met stemverheffing meedoen aan demonstraties erdoor te krijgen, telefoongegevens van iedere burger ongevraagd te gebruiken, computernetwerken van bedrijven te doorzoeken, huizen binnen te dringen, lichamelijk onderzoek verrichten, gezonde burgers in quarantaine te plaatsen en meer van dit soort zaken die fundamentele rechten en vrijheden van burgers ernstig inperken.

5) Bent u zich ervan bewust dat de coronawet niet strookt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, welke boven de Nederlandse wetgeving staat? Zo ja, wilt u de coronawet deponeren waar deze thuishoort: in de prullenmand? 

6) Bent u zich ervan bewust dat aangezien Nederland géén constitutioneel hof heeft, normaliter de enige plek waar je als burger nieuwe wetgeving kunt laten toetsen aan de Grondwet, de Nederlandse burger nu voor een voldongen feit staat? Zo ja, wat zegt dat over de staat van onze democratie en vindt u het niet verbijsterend om te constateren dat de rechterlijke macht in Nederland haar mond heeft gehouden en nog altijd houdt? Graag een gedetailleerd antwoord. 

7) Waarom werd de Kamer, vlak voor de bespreking in de Kamer zelf, verrast door een pakket van 160 pagina’s, terwijl de zaak volgens de WOB-stukken al vooraf beklonken was met enkele oppositiepartijen? Waarom maakte u van de behandeling in de Tweede Kamer een toneelstukje voor het volk? 

8) Bent u zich ervan bewust dat geen enkele rechter de Twm mag toetsen aan de Grondwet, omdat dat hem op grond van Artikel 120 is verboden? Wat zegt dit over de staat van onze democratie? 

9) Wat gaat u doen aan het feit dat er met de ondertekening van de Twm op grond van Hoofdstuk 1, artikel 1, lid 2 van de wet ‘Ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen’ door drie ministers ambtsmisdrijven zijn gepleegd en dit ook geldt voor iedere ambtenaar die hieraan meegewerkt heeft?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.