‘Engels onderzoek wijst uit: Covid niet zichtbaar onder de 65 jaar en verkeerde registratie van vaccinatiestatus bij overlijden direct na vaccinatie’

Een diepgaande statistische analyse laat zien dat met Covid in Nederland er NIETS bijzonders is gebeurd in de leeftijdscategorie onder 65 jaar. Excessen zitten enkel in de groep ouderen. Covid is NIET zichtbaar onder de 65.

“Als het onderzoek van twee professoren van de Universiteit van Londen klopt, dan is dat hét bewijs dat de coronamaatregelen van het kabinet geen enkel effect hebben op de volksgezondheid, terwijl ze wel desastreus zijn voor ondermeer de economie en ons (geestelijke) welzijn”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga die Kamervragen stelt over de mortaliteitscijfers van ongevaccineerden en gevaccineerden, waaruit blijkt dat door verkeerde registratie het aantal vaccinatiedoden buiten zicht blijft.

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van volksgezondheid inzake Engels Covid-onderzoek 

1) Bent u bekend met het onderzoek van twee professoren van de Universiteit van London over de mortaliteitscijfers van ongevaccineerden en gevaccineerden, waaruit blijkt dat door verkeerde registratie het aantal vaccinatiedoden buiten zicht blijft? (1)

2) Wat is uw reactie op dit onderzoek? Graag een toelichting 

3) Wat vindt u van het feit dat een diepgaande statistische analyse laat zien dat met Covid in Nederland er NIETS bijzonders is gebeurd in de leeftijdscategorie onder 65 jaar en dat excessen enkel in de groep ouderen zitten? Bent u zich ervan bewust dat als dit onderzoek klopt u alle mensen onder de 65 jaar opzadelt met coronabeleid dat kant noch wal raakt? Graag een reactie.

4) Wat vindt u van het feit dat de professoren ontdekten dat overleden gevaccineerden pas weken na de vaccinatie als ‘gevaccineerd’ werden aangemerkt en dus stierven als ongevaccineerden? Graag een reactie. 

5) Wat vindt u van de schokkende andere uitkomsten van de gecorrigeerde grafiek: 1) een duidelijke piek in overlijdens zowel na de toediening van de eerste als de tweede doses en 2) de mortaliteit van gevaccineerden niet lager is dan ongevaccineerden, wat de ineffectiviteit van vaccins aangeeft? Graag een reactie 

6) Biedt dit onderzoek voor u aanleiding om uw coronabeleid c.q. uw vaccinatiebeleid te wijzigen? Zo neen, waarom niet? Graag een uitgebreide reactie 

(1) https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.