Coronavaccins na een jaar al niet meer effectief. BVNL wil opheldering over prikmisleiding

Dat de vermeende bescherming van coronavaccins zeer kort is, was al duidelijk. Maar nu blijkt dat de eerste twee prikken inmiddels helemaal geen bescherming meer bieden. De vaccin effectiviteit (VE) is gedaald naar nul procent. Wat BVNL betreft is hier sprake van misleiding door de overheid. Wij willen hierover opheldering van de minister van VWS.

Niet de heilige graal
Onlangs nog kondigde minister Ernst Kuipers van VWS aan dat de GGD zich klaar moet gaan maken voor een nieuwe vaccinatieronde in het najaar. Er wordt weer personeel geworven, de stoeltjes in de prikstraten worden weer uitgeklapt. Opnieuw worden mensen uitgenodigd zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Met een vaccin wat nauwelijks werkt. Volgens het RIVM is de effectiviteit van de eerste twee prikken inmiddels gedaald naar nul procent. Opmerkelijk, aangezien er door het kabinet hoog van de toren werd geblazen over de uitstekende werking van de vaccins. De ‘enige uitweg’ uit de coronacrisis werd het vaccineren zelfs genoemd. Niets is minder waar. “Zoals vele experts al vanaf het begin van de coronacrisis hebben gezegd, is vaccineren helemaal niet de heilige graal”, aldus Wybren van Haga. “Eigenlijk zijn we nu dus terug bij af. En ondertussen hebben mensen zich plat laten spuiten met een experimenteel vaccin, omdat hen was voorgehouden dat dat de oplossing was. Het is weinig anders dan misleiding. Maar het kabinet prikt vrolijk verder. Waar houdt dit op?”

Risico voor de volksgezondheid
BVNL wil van de minister van VWS weten wat dit betekent voor de toekomst. Is er nu dus nooit iemand ‘volledig gevaccineerd’, aangezien de werking zienderogen afneemt? Moeten mensen zich jaarlijks, of zelfs meerdere keren per jaar, laten inenten tegen Covid-19? En betekent dat dat we ook ieder jaar te maken zullen krijgen met beperkende maatregelen en uitsluiting van mensen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren? Wat zijn de potentiele bijwerkingen en gevolgen van herhaaldelijk vaccineren met een vaccin waarvan we nog heel weinig weten over de effecten op de lange termijn? Van Haga: “De meldingen van vaccinatieschade lopen op. We weten dat herhaaldelijk prikken de kans op bijwerkingen zoals hartaandoeningen vergroot. Het kabinet neemt dus willens en wetens een groot risico met de volksgezondheid door prikken te blijven stapelen. Dat is wat ons betreft niet te rechtvaardigen, afgezet tegen de geringe bescherming die de vaccins bieden.”

Schriftelijke vragen van Wybren van Haga, aan de minister van VWS, inzake de effectiviteit van coronavaccins:

1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Eerste prikken tegen corona beschermen nauwelijks meer’?

2. Kunt u uitleggen waarom de vaccin effectiviteit van de eerste twee prikken vrijwel geheel is afgenomen? Graag een uitgebreide uitleg.

3. Heeft de afgenomen vaccin effectiviteit te maken met het feit dat het coronavirus een muterend virus is en vaccineren tegen een respiratoir, muterend virus eigenlijk zinloos is omdat je het niet kunt elimineren?

4. Bent u het, achteraf bezien, eens met de vele medici en wetenschappers die al vanaf het begin van de coronacrisis aangaven dat vaccineren dit virus niet zal doen verdwijnen? Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreide uitleg.

5. Betekent dit dat u de bevolking jaarlijks, of misschien zelf meerdere keren per jaar, gaat oproepen om een coronavaccin te nemen? Zo ja, waarom?

6,. Wat voor consequenties heeft dit voor het leven van mensen die ervoor kiezen geen vaccin te nemen? Worden zij meerdere keren per jaar geweerd uit het openbare leven?

7. Betekent dit daarnaast dat gevaccineerde mensen zich vrij door de openbare ruimte mogen bewegen, terwijl zij, zoals wij inmiddels weten, het virus wel kunnen verspreiden en daarmee dus zorgen voor een grotere en snellere verspreiding dan ongevaccineerden?

8. Weet u wat de potentiële gevolgen en bijwerkingen zijn van mensen jaarlijks vaccineren met een nieuw, experimenteel vaccin? Zo ja, wat zijn deze? Zo nee, vindt u het dan niet verstandig te wachten met op structurele schaal vaccineren tot de potentiële bijwerkingen en lange termijn effecten daarvan in kaart gebracht zijn?

9. Gaat u gelijklopend aan het herhaaldelijk vaccineren onderzoek doen naar de eventuele medische gevolgen die dat heeft? Zo nee, waarom niet?

10. Betekent de zeer beperkte effectiviteit van de vaccins ook dat we nu jaarlijks beperkende maatregelen kunnen verwachten, zoals bijvoorbeeld schoolsluitingen en mondkapjesverplichtingen, aangezien het virus zich zal blijven verspreiden?

11. Betekent dit dat ook kinderen jaarlijks zullen worden opgeroepen voor een inenting tegen Covid-19? Zo ja, weet u wat hiervan de eventuele medische gevolgen en/of bijwerkingen zijn?

12. Bent u zich ervan bewust dat de steeds verder oplopende gevallen van vaccinatieschade, bijvoorbeeld veroorzaakt door myocarditis en pericarditis, zich veelal voordoen na het ontvangen van herhaalprikken/boosters? Zo ja, vindt u het dan verstandig om mensen herhaaldelijk te blijven vaccineren?

13. Betekent dit dat niemand ooit ‘volledig gevaccineerd’ zal zijn tegen Covid-19, aangezien de vaccins maar zeer beperkte tijd effect hebben?

14. Weet u ook hoeveel effectiviteit de vaccins hebben na 11 maanden, 10 maanden, 9 maanden, etc., aangezien het belangrijk is te weten hoe snel en hoeveel de vaccin effectiviteit precies afneemt in welk tijdsbestek? Zo nee, waarom weet u dat niet en kunt u daar onderzoek naar doen?

15. Kunt u reflecteren op het feit dat vaccinatie volgens het kabinet ‘de enige uitweg’ uit de coronacrisis was, terwijl dat nu geheel niet zo blijkt te zijn?

16. Kunt u reflecteren op de manier waarop gecommuniceerd is naar de burgers aangaande de coronavaccins? Bent u het met BVNL eens dat het kabinet de burger misleidende informatie heeft gegeven over de werking van de vaccins en hen daarmee op oneigenlijke gronden heeft bewogen zich te laten vaccineren?

17. Wat vindt u van de manier waarop is omgegaan met mensen die ervoor kozen zich niet te laten vaccineren? Staat u nog steeds achter de framing van de ‘pandemie van de ongevaccineerden’ en de stigmatisering en maatschappelijke polarisatie die dat heeft opgeleverd? Zo ja, waarom? Graag een gedetailleerde verklaring.

18. Bent u het met BVNL is dat het effectiever is op de zorgcapaciteit in Nederland structureel op te schalen, in plaats van te blijven prikken met een vaccin waarvan de effectiviteit snel afneemt?

19. Wat gaat de aanhoudende vaccinatiestrategie Nederland kosten en waar gaat het geld daarvoor vandaan gehaald worden?

20. Bent u het met BVNL eens dat het beter zou zijn om in te zetten op preventie en eventueel vroegtijdige medicatie, dan op vaccinatie? Zo nee, waarom niet?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.