Coronavaccin Pfizer niet veilig en niet effectief genoeg? BVNL stelt Kamervragen

In een recent gepubliceerd rapport van Pfizer BioNTech geeft de farmaceut zelf aan dat geen garantie kan worden gegeven dat hun vaccin tegen het coronavirus veilig en effectief genoeg is voor permanente goedkeuring op de medicijnmarkt. Desondanks zijn er miljoenen mensen met dit vaccin gevaccineerd en wordt het nog altijd gebruikt. BVNL schrikt hiervan en wil opheldering van de minister van VWS.

Proefkonijnen tegen wil en dank
In het jaarlijkse investeerdersrapport geeft de farmaceut het volgende aan: ‘Wij zijn mogelijk niet in staat dusdanige effectiviteit en veiligheid van ons Covid-19 vaccin aan te tonen voor het verkrijgen van permanente goedkeuring in de Verenigde Staten, Europa en andere landen, waar het vaccin is ingezet voor gebruik in noodsituaties, of voorwaardelijke goedkeuring heeft gekregen’. Dit betekent dus dat er inmiddels miljoenen mensen zijn ingeënt met een middel dat goed beschouwd eigenlijk nog in de testfase zat, waarmee al deze mensen tegen wil en dank zijn verworden tot proefkonijnen in misschien wel de grootste clinical trial allertijden. Niet alleen zijn veel mensen zich daar helemaal niet van bewust geweest en er bovendien niet over geïnformeerd, daarnaast wordt het Pfizer-vaccin op dit moment nog steeds gebruikt. Terwijl er geen sprake meer is van een ‘noodsituatie’, waarmee de toch al flinterdunne legitimering voor het inzetten van dit experimentele middel er dus niet meer is. Er is – en wordt nog steeds – op grote schaal risico genomen met de volksgezondheid. BVNL eist hierover opheldering van minister Ernst Kuipers van VWS.

Volksgezondheid verziekt
Kan een medisch middel ooit 100% veilig en effectief bevonden worden? Nee, dat is vrijwel onmogelijk. Bijwerkingen kunnen en zullen altijd optreden en de lange termijn effecten van een nieuw middel zijn nou eenmaal lastig in te schatten. Maar juist dan is openheid en transparantie – letterlijk – van levensbelang. Twee jaar lang is stelselmatig ontkend dat de coronavaccins experimenteel zijn. Twee jaar lang is bij hoog en laag beweerd dat de vaccins veilig en effectief waren. BVNL had hier grote twijfels bij en waarschuwt al sinds het begin van de coronacrisis voor de potentiële gevolgen van vaccins waarvan we nog veel te weinig weten. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat er wel degelijk veel mensen last hebben van (ernstige) bijwerkingen en dat de vaccins nauwelijks werkzaam zijn. De komende jaren zullen we de gevolgen van de overhaaste medische behandeling die hele wereld onder dwang heeft moeten ondergaan gaan zien. Dan zou weleens pijnlijk duidelijk kunnen worden dat de volksgezondheid die onze leiders schijnbaar zo graag wilden beschermen juist volstrekt verziekt is.

BVNL wil van de minister van VWS nu eindelijk volledige openheid van zaken. Wat betekenen deze conclusies van de farmaceut zelf voor de gezondheid van de vele Nederlanders die zijn geïnjecteerd met een mogelijk onveilig middel? Worden zij hierover eerlijk geïnformeerd en komt er nu dan eindelijk een echt onderzoek naar potentiële vaccinatieschade? Wordt het gebruik van het vaccin van Pfizer BioNTech nu per direct gestaakt? En betekent dit niet dat het héle vaccinatieprogramma stilgelegd moet worden? Er lijkt de afgelopen twee jaar met levens te zijn gespeeld. Dit kan niet zonder verantwoording en gevolgen blijven.

Schriftelijke vragen aan de minister van VWS, aangaande de permanente goedkeuring van het Pfizer/BioNTech coronavaccin voor de medicijnmarkt:

1) Hebt u het jaarlijks investeerdersrapport van Pfizer BioNTech aangaande hun vaccin tegen het coronavirus gezien en bent u op de hoogte van de passage ‘Risk Factors’ van het hoofdstuk ‘Key Information’?

2) Hebt u in deze passage gelezen dat Pfizer BioNTech aangeeft niet in staat te zijn dusdanige effectiviteit en veiligheid van het coronavaccin te kunnen aantonen dat het vaccin permanente goedkeuring kan krijgen voor de medicijnmarkt in zowel de VS, Europa als andere landen?

3) Realiseert u zich dat het Pfizer BioNTech coronavaccin daarmee slechts gebruikt mag worden als middel in een noodsituatie, waarvan op dit moment wereldwijd geen sprake meer is?

4) Kunt u bevestigen dat het gebruik van het Pfizer BioNTech coronavaccin op dit moment dus ongeoorloofd is? Zo ja, waarom wordt het op dit moment dan nog steeds gebruikt? Graag een uitgebreide toelichting.

5) Onderschrijft u de conclusie dat het Pfizer BioNTech vaccin dus altijd een experimenteel vaccin was? Zo nee, graag een beargumenteerde verklaring waarom niet.

6) Als het Pfizer BioNTech coronavaccin noch veilig, noch effectief genoeg is voor permanente goedkeuring op de medicijnmarkt, kunnen wij dan concluderen dat iedereen die is gevaccineerd met dit vaccin een potentieel gezondheidsrisico heeft gelopen en/of nog steeds loopt? Zo ja, kunt u aangeven welke risico’s gevaccineerden hierdoor precies lopen en in welke percentages?

7) Als het Pfizer BioNTech coronavaccin noch veilig, noch effectief genoeg is voor permanente goedkeuring op de medicijnmarkt, kunnen wij dan concluderen dat de bevolking onvolledig is voorgelicht over deze veiligheid en effectiviteit en daarmee dus slachtoffer is geworden van medische misleiding? Zo nee, graag een uitgebreide toelichting waarom dit niet het geval is.

8) Gaat u de Nederlandse bevolking informeren over de bevindingen van Pfizer BioNTech? Zo nee, waarom niet?

9) Wordt het gebruik van het Pfizer Biotech coronavaccin na de bevindingen uit dit rapport gestaakt? Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreide toelichting.

10) Mocht in de toekomst blijken dat het Pfizer BioNTech coronavaccin heeft geleid tot gezondheidsschade bij mensen, omdat het niet veilig en/of niet effectief genoeg was, worden deze mensen voor deze schade dan gecompenseerd? Zo ja, hoe en door wie? Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreide toelichting.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.