Coronamaatregelen volstrekt onwetenschappelijk. WOB-verzoeken onthullen opnieuw bedrog

De beerput die Corona heet, is nog lang niet gedempt. WOB-verzoeken laten zien dat alle maatregelen verstoken waren van enig wetenschappelijk fundament. Alles draaide om het angst-narratief, dat koste wat het kost in stand moest worden gehouden.

‘De wetenschap’
‘De wetenschap’ was de heilige graal waar iedereen de afgelopen twee jaar blind op moest varen en op moest vertrouwen. Uit naam van ‘de wetenschap’ werden ons de meest krankzinnige maatregelen opgelegd. Maar ‘de wetenschap’ waarmee gerechtvaardigd werd dat wij werden beperkt, opgesloten, uitgesloten, getest en geprikt, bestond helemaal niet. Op een nieuwe zwarte bladzijde uit het Grote Boek der Coronabedrog prijkt de volgende lading vrijgegeven WOB-verzoeken, die laten zien dat er voor de coronamaatregelen helemaal geen wetenschappelijke onderbouwing was.

Niet uit te leggen
Ambtenaren van het ministerie van VWS zijn naarstig op zoek naar manieren om ‘het verhaal meer body te geven’, valt uit de vrijgegeven documenten te lezen. Logisch, want het coronaverhaal is flinterdun. De ene na de andere mailwisseling geeft blijk van de wanhopige pogingen om een draai te geven aan het beleid dat uitgevoerd moet, maar geenszins uitgelegd kan, worden. Maar ondertussen krijgt Nederland keer op keer te horen dat het puur wetenschappelijke inzichten zijn waarop het kabinet haar beleid baseert. Het is misleiding en bedrog van de bovenste plank. En precies het soort pseudowetenschap waarvan het kabinet iedereen die het waagt te twijfelen aan het beleid, probeert te beschuldigen.

Al vanaf het begin van de pandemie probeert BVNL de waarheid boven tafel te krijgen. Nederland is twee jaar lang voorgelogen en bedrogen. En de derde coronawinter staat alweer voor de deur, als we niet oppassen. BVNL zal alles op alles zetten om dat te voorkomen. Met feiten, in plaats van fabels. Zodat Nederland zich niet opnieuw laat leiden door sterke verhalen van een stel sprookjesvertellers.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.