Coronaleugens stapelen zich op: Ministerie van VWS blokkeerde bewust uitbreiding IC’s

Al twee jaar lang wordt er door het kabinet moeilijk gedaan over het uitbreiden van de IC-capaciteit. Waarom er maar geen bedden bijkwamen terwijl we ‘oorlog voerden’ tegen een ‘levensgevaarlijk virus’, bleef een raadsel. Nu komt de aap uit de mouw: het ministerie van VWS wilde geen extra bedden. Opnieuw kan BVNL niet anders dan constateren dat het kabinet willens en wetens de volksgezondheid en mensenlevens in gevaar heeft gebracht.

Framingsleger van VWS
Wie de capaciteitsproblemen in de zorg aankaartte als het echte probleem, in plaats van het vermeende grote gevaar van het coronavirus zelf, werd door het framingsleger van VWS snel en vakkundig weggezet als simplistische Wappie. Want: alsof het allemaal zo eenvoudig was. We konden tenslotte niet zomaar ‘een blik verpleegkundigen opentrekken’ en – misschien wel de meest absurde redenering in deze discussie – ‘het aanbod bepaalt de vraagt: als je meer bedden hebt, komen die ook vol te liggen’. Dat we in Nederland al jaren een chronisch tekort aan ziekenhuisbedden hebben, omdat Den Haag de sector helemaal heeft uitgekleed, had er allemaal niets mee te maken dat de druk op de zorg te groot werd. Maar, zoals we inmiddels bijna gewend zijn, blijkt dit een grove leugen. Sterker nog, VWS ging tijdens de grootste gezondheidscrisis in tijden gewoon lekker door met bezuinigen op de IC’s.

Geen kan niet, maar wil niet
Uit WOB-verzoeken en andere informatie, o.a. van deskundigen uit de sector en ziekenhuisdocumentatie, in handen van NRC, blijkt dat het ministerie van VWS actief heeft geweigerd om de IC-capaciteit uit te breiden en zelfs heeft aangespoord tot het afschalen van IC-bedden. Opnieuw werd er door het ministerie gegoocheld met cijfers, waardoor het aantal bedden dat er per ziekenhuis beschikbaar was op papier bijvoorbeeld hoger uitviel, waardoor er in de praktijk geen extra bedden bekostigd werden, omdat het opschalingsquotum zogenaamd al gehaald was. Ziekenhuizen die wel extra patiënten kunnen opvangen, wordt daarvoor subsidie geweigerd omdat ze niet op de opschalingslijst staan. Ondertussen zijn er andere ziekenhuizen die juist minder bedden kunnen leveren dan waarvoor ze gesubsidieerd worden, bijvoorbeeld door ziekteverzuim van personeel. Maar het geld voor die extra bedden kan dan niet doorgeschoven worden naar een ander ziekenhuis, waar wel een extra bed bemand zou kunnen worden. Het ministerie blijft halsstarrig weigeren en vertelt ziekenhuizen die het niet redden dan maar bedden af te schalen. Ondertussen krijgt Nederland een heel ander beeld voorgeschoteld dan de werkelijkheid. Kan niet bestaat namelijk niet. Het is gewoon – en opnieuw – een kwestie van wil niet.

Ambtelijk gesteggel
BVNL heeft de afgelopen twee jaar herhaaldelijk opgeroepen tot het opschalen van de IC-capaciteit. Meermaals stelde Wybren van Haga vragen over waarom er maar geen bedden bij kwamen, waarom niet alles op alles gezet werd om in ieder geval te komen tot het Europees gemiddelde aan bedden. Nu weten wij waarom. Wederom is Nederland belogen en bedrogen. Opnieuw ging het allemaal om geld en belangen en geenszins om de volksgezondheid. “Wij hebben de hele coronacrisis gevraagd om de zorg op te schalen, maar de zieke mensen die echt hulp nodig hadden kregen niets, door ambtelijk gesteggel. Terwijl voor vaccins en niet werkende mondkapjes wél snel de beurs werd getrokken,” aldus een furieuze Wybren van Haga.

Dood door schuld
Opnieuw heeft voormalig minister van VWS, Hugo de Jonge, smerige spelletjes gespeeld, gekonkeld en daarmee levens, willens en wetens, in gevaar gebracht. Wij zeggen het daarom gewoon opnieuw: dit is dood door schuld. Kwetsbare mensen hebben door bewust beleid niet de zorg kunnen krijgen die zij nodig hadden. Daardoor zijn zij ernstiger ziek geworden dan nodig was geweest en zijn er waarschijnlijk mensen nodeloos gestorven. Wybren van Haga: “Geld is voor de beleidsmakers van dit land dus belangrijker dan mensenlevens. Het ministerie van VWS heeft mensen keihard de dood ingejaagd.” BVNL is inmiddels al lang niet meer verrast, maar schokkend, schandalig en zeer verdrietig is het wel. Nederland is twee jaar lang op grote schaal voor de gek gehouden, de hele samenleving is opgesloten en geruïneerd, bedrijven zijn kapot gemaakt, jongeren zijn mentaal gebroken, kinderen zijn getraumatiseerd, mensen zijn gestorven door uitgestelde zorg, zorgpersoneel heeft zich over de kop gewerkt, families en vriendengroepen zijn uit elkaar gerukt. Allemaal onder de vlag van list en bedrog.

Hugo de Jonge, het ministerie van VWS en iedereen die meegewerkt heeft aan het coronabedrog, ervan af wist en niets heeft gezegd van wat misschien wel de boeken in zal gaan als een gigantische misdaad tegen de menselijkheid, moet fors worden gestraft. Het recht moet zegevieren: er moeten koppen rollen. BVNL heeft een debat aangevraagd en zal zich onverminderd hard blijven maken voor het krijgen van totale opheldering over en gerechtigheid voor wat Nederland de afgelopen twee jaar is aangedaan. Want wie zich brandt, moet op de blaren zitten. Bij voorkeur levenslang, in de gevangenis.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.