BVNL vraagt opheldering over incompetent ministerie van VWS na openbaringen van topambtenaar

Wybren van Haga: “Dit interview geeft een ontluisterend kijkje in de keuken van VWS.”

Een openhartig interview van Follow The Money met een topambtenaar van VWS legt een ministerie in puin bloot. Wob/Woo-verzoeken worden tergend langzaam beantwoord, of gewoon helemaal niet. Personeel loopt weg en journalisten worden buitenspel gezet. BVNL vraagt minister Kuipers om opheldering.

Wij weten niets
“Als het beeld dat in dit interview geschetst wordt klopt, dan kunnen wij wel stellen dat het chaos is op het ministerie van VWS”, aldus Wybren van Haga. “Het is bijzonder zorgelijk dat het ministerie dat moet waken over de volksgezondheid blijkbaar volstrekt onvoorbereid was op een gezondheidscrisis en zichzelf vervolgens gaandeweg ook niet weet te herpakken. Als na bijna drie jaar Corona nog steeds nauwelijks twee procent van de Wob/Woo-verzoeken openbaar zijn gemaakt, dan kunnen wij dus concluderen dat wij eigenlijk nog steeds helemaal niets weten over het hoe en waarom van het coronabeleid. Journalisten hebben hun werk niet kunnen doen en hun controlerende taak niet kunnen uitvoeren. Burgers hebben niet de informatie gekregen waar zij recht op hebben. Wat zegt dat over onze rechtsstaat en onze democratie?”

‘Niet relevant’
Wat BVNL betreft heeft het ministerie van VWS er door dit ernstig tekort schieten van de informatiehuishouding eigenhandig voor gezorgd dat de samenleving de afgelopen jaren sterk gepolariseerd is geraakt, met alle schadelijke gevolgen van dien. Van Haga: “Volgens de ambtenaar uit het interview is er geen sprake van onwil, maar van ‘uitvoeringsproblemen’. Ik wil van de minister weten waarom het kennelijk zo moeilijk is om openheid van zaken te geven en waarom de extra mensen die daarvoor zijn aangetrokken blijkbaar binnen afzienbare tijd gillend weglopen. Wat zegt dat over de werkwijze en cultuur bij het ministerie? En waarom kan het ministerie eenzijdig bepalen dat sommige documenten ‘niet relevant’ zijn, of gewoon niet worden verstrekt? Volgens mij bepaalt VWS niet wat burgers en journalisten relevant vinden. Nederland is de afgelopen jaren nogal door de mangel gehaald door dit kabinet, met VWS en toenmalig minister Hugo de Jonge voorop. Het minste dat het ministerie ons verschuldigd is, is tekst en uitleg.”

Zullen wij nooit de waarheid te weten komen over de coronacrisis en coronabeleid? Dat vindt BVNL onacceptabel. “Desnoods besteedt VWS het beoordelen en openbaar maken van de coronadocumenten uit aan een externe, onafhankelijke partij als ze het zelf niet voor elkaar krijgen. Zet er een crisisteam op. Maar iets zegt mij dat het ministerie het wel best vindt zo. ‘Niet relevant’ is het nieuwe ‘geen actieve herinneringen’. Maar BVNL en Nederland hebben een heel goed geheugen. Wij vergeten dit niet.”

BVNL heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.