BVNL pleit voor schrappen QR-code bij zwemles

Het regent e-mails bij de fractie van Belang van Nederland inzake het verplicht tonen van de QR-code voor ouders die kinderen naar zwemles komen brengen. “Het is te gek voor woorden om kinderen, waarvan de ouders niet gevaccineerd zijn, te weigeren bij zwemles. Zeker omdat het hebben van een zwemdiploma de veiligheid van kinderen vergroot en cruciaal is in een waterrijk land als Nederland”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die voorstelt om de QR-code, in navolging van de buitensportverenigingen, te schrappen. “Kinderen moeten gewoon in de gelegenheid gesteld worden om hun zwemdiploma te halen.”

In navolging van vragen van de SP inzake een QR-code bij zwemles, stelt het lid Van Haga vragen aan de minister van VWS

1) Bent u bekend met het feit dat ouders die kinderen naar zwemles komen brengen zijn onderworpen aan een QR-code-verplichting?

2) Deelt u de mening dat het hebben van een zwemdiploma, zeker in een waterrijk land als Nederland, de veiligheid van kinderen vergroot en dat ieder kind in de gelegenheid moet worden gesteld om een zwemdiploma te halen? Zo ja, heeft u de bereidheid om de QR-code, in navolging van buitensportverenigingen, voor zwemles te laten varen? Graag een snel antwoord

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.