Mondkapjesdeal-debat is een farce, beroepsleugenaar Hugo de Jonge weer vrijuit

Na twee jaar van list, bedrog en corruptie kan het wat BVNL betreft niet anders: voormalig minister van VWS, Hugo de Jonge, moet het veld ruimen. Tijdens het debat over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden kondigde Wybren van Haga dan ook direct aan een motie van wantrouwen te willen indienen.

Ellenlange lijst van wandaden
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de betrokkenheid van voormalig minister van VWS, Hugo de Jonge, bij de mondkapjesdeal van zijn CDA-partijgenoot, Sywert van Lienden. Het is het zoveelste hoofdstuk uit het grote boek der coronacorruptie, dat Hugo de Jonge eigenhandig heeft geschreven. Twee jaar lang heeft De Jonge niets anders gedaan dan liegen en bedriegen. BVNL diende meerdere moties van wantrouwen in vanwege het ongebreidelde machtsmisbruik, de disproportionele maatregelen, het gebrek aan transparantie en de onvoorstelbare nevenschade die hij heeft berokkend. Het verrast BVNL geenszins dat hij ook bij deze ‘mondkapjesgate’ sterk betrokken was.

Laten we de lijst van wandaden eens op een rij zetten: 520.000 verloren levensjaren door zinloze lockdowns en het achterhouden van het rapport daarover, tot wanhoop gedreven ondernemers door sluiting van hun ‘niet-essentiële bedrijven, een avondklok die mensen opsloot in hun huizen en jongeren tot wanhoop en depressies dreef, schoolsluitingen die leerlingen traumatiseerden, foutieve duiding en registratie van coronacijfers, manipulatie van RIVM-adviezen die onafhankelijk zouden moeten zijn, het dragen van nutteloze en bovendien ziekmakende mondkapjes, vaccinatiedrang op straffe van uitsluiting van de samenleving, stigmatisering en discriminatie van ongevaccineerden, het schenden van meer dan tien grondrechten, het traineren van WOB-verzoeken, het verdonkeremanen van 5 miljard euro gemeenschapsgeld, het cancellen, laten bespioneren en zelfs opsluiten van onschuldige mensen met kritiek op het beleid.

De lijst met (bewust) wanbeleid is ellenlang. Nederland is bestolen, mishandeld en kapot gemaakt door De Jonge. De enige conclusie die daaruit getrokken moet worden, is dat hij daarvoor moet boeten.

Ware gezicht
Ook in deze mondkapjeskwestie liegt hij dat het gedrukt staat. Hij ontkende maandenlang betrokkenheid, maar het staat zwart op wit: De Jonge was de aanjager van deze deal. Hij probeerde dat actief te verbergen door de communicatie erover via zijn eigen privékanalen te laten verlopen, waardoor niet te achterhalen zou zijn wat er precies is bekokstoofd. Ambtenaren waarschuwden dat de deal onnodig was, dat Van Lienden niet door het selectieproces kwam en dat was niet voor niets. Nederland blijft achter met een magazijn vol slechte mondkapjes betaald van gemeenschapsgeld, terwijl De Jonges CDA-vriendje is weggelopen met miljoenen. Dat eigen gewin werd geschrapt uit het forensisch rapport. Het bedrog is misselijkmakend en een fatsoenlijke democratie en rechtsstaat onwaardig. BVNL probeert Hugo de Jonge al anderhalf jaar lang te ontmaskeren. Is zijn ware gezicht dan nu eindelijk voor iedereen te zien?

De maat is vol
Weliswaar is niet Hugo de Jonge, maar minister Ernst Kuipers op dit moment politiek verantwoordelijk voor het gevoerde beleid van het departement, maar bij zulke grove vergrijpen gaat het niet alleen maar om politieke verantwoordelijkheid. Het handelen van De Jonge als ‘coronaminister’ was huiveringwekkend. Hij bediende zich van drang en dwang, van ongegrond, totalitair machtsmisbruik, vriendjespolitiek en discutabele keuzes voor eigen gewin. Het zijn geen incidenten, het is een patroon. De Jonge moet verantwoordelijk gehouden worden voor zijn daden. Het kan niet zo zijn dat hij ongestraft wegloopt van de rokende puinhopen die zijn beleid heeft achtergelaten, terwijl de slachtoffers ervan gewond en gebroken proberen om de boel weer op te bouwen. Het vertrouwen is weg. De maat is vol. Wie zich schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van zoveel leed, mag helemaal nergens meer politiek verantwoordelijk voor zijn. Nergens en nooit meer. Helaas werden zowel de ingediende motie van wantrouwen, als de motie van afkeuring, door een meerderheid van de Tweede Kamer verworpen.

Hugo de Jonge verdient het om met pek en veren de Tweede Kamer uit gejaagd te worden. Nederland moet beschermd worden tegen de machtsbeluste, tirannieke neigingen van de man die er twee jaar lang zichtbaar van genoten heeft om Nederland murw te slaan en op de knieën te dwingen. Hij heeft veel te lang ongestraft zijn gang kunnen gaan. Maar aan alles komt een eind. BVNL blijft strijden voor het maken van een eind aan het duistere tijdperk van minister Hugo de Jonge. In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.